Отворено писмо против НПСС

ОТВОРЕНО ПИСМО

От студенти и възпитаници на българските университети

До Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката
Уважаеми г-н Министър,

 

Категорично заявяваме, че не признаваме легитимността на Националното представителство на студентските съвети. Ние не желаем студентската общност да бъде свързвана по какъвто и да е начин с тази организация поради следните причини:

- Въпреки че по закон (Чл. 73а. от ЗВО) тази организация би трябвало да представлява българските студенти, тя е неспособна да защитава общите студентски интереси и в редица случаи дори уронва престижа на студентите с организирането на събития и изказването на позиции, които са в пряк разрез с академичността и студентските интереси.

- Годишният бюджет на НПСС се формира от 10% от бюджетите на всички студентски съвети в българските университети (Чл. 73а. (3) от ЗВО). От своя страна бюджетът на студентските съвети се формира от 1% от студентските такси (Чл. 72. (5) от ЗВО). За пример, Студентски съвет на СУ внася „членство” в размер на 10 000 лв. Като се има предвид броят на родните вузове, бюджетът на НПСС само за една година доближава сумата от половин милион лева. Пари от джоба на студентите.

- В част от своята декларация за промяна във висшето образование НПСС поставя искането да получава по 1 евро на семестър от всеки студент, плащането на което да бъде регламентирано в Закона за висшето образование. Ако това искане бъде прието от следващото правителство, то НПСС ще получава допълнително по 560 000 лева на семестър в касата на организацията.

- Дейностите на НПСС през годините по никакъв начин не развиват академичността, научното познание и стимулирането на студентското творчество, въпреки огромния бюджет, с който разполагат. Организацията стои зад следните „академични” събития: пищната церемония Мис и Мистър „Академика”, ежегодните спортни зимни и летни олимпиади, както и церемонията „Студент на годината”. На тазгодишната церемония присъстваха над 30 нашумели  изпълнители като Криско, Ann-G, Billy Hlapeto & Lexus ft. Dim4ou,  Лора Караджова и др.

- Въпреки че събитията се организират с процент от студентските такси, нито един обикновен студент няма възможност да прегледа за какво реално се изразходват средствата на организацията, защото финансов отчет на дейностите липсва.

- През годините на активна студентска борба в защита на студентските интереси в Студентски град и качественото образование в университетите, НПСС не са спомагали в борбата на своите колеги, а по-често дори са заставали против техните действия – пряко и косвено. Припомняме, че най-масовите студентски протести (през декември 2008, януари 2009, октомври-ноември 2010, февруари 2013) никога не са били организирани от тази казионна организация, а са били дело на неформални студентски групи и студентски организации около каузи.

- Заради липсата на обратна връзка със студентите, НПСС е дълбоко непозната за огромното студентско съсловие. Измерител на представителството е бутафорният национален протест на НПСС, организиран на 24.02 пред Студентския дом, на който присъстваха не повече от 50 студенти, вероятно членове на същата организация и техни приятели.

 

Ние не желаем Националното представителство на студентските съвети да представлява студентската общност в България. Защото НПСС не успяха за десет години да осъзнаят отговорностите, които законът им е определил. Смятаме, че НПСС по-успешно пречат на студентските интереси, отколкото да ги защитават. Защото академичността и високите научни постижения не се стимулират с конкурси за най-красив бюст, нито пък с музикални концерти, в които се пее: „Бременно момиче, как ухаеш на аборт”.

Ние, долуподписалите се, настояваме за преразглеждане на Закона за висше образование, относно студентското представителство и конкретно Чл. 73а., Чл. 73б.

Смятаме за ненужна и вредна за цялата студентска общност узаконената легитимност на тази организация. От цялото й съществуване досега тя е доказала само едно: няма моралното право да се изразява от името на студентите в България, още по-малко от името на гражданското общество.

Ние, долуподписалите се студенти и възпитаници на университетите, НЕ признаваме НПСС и изборът й за водач на студентите – г-н Христо Стоичков. Призоваваме организацията да приключи с политическите си игри, за да не се наложи да я делегитимираме на улицата.