Против забрана на риболова за 2014 г. на яз.Цонево и яз.Елешница

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Министъра на земеделието и храните

До Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

До всички политици и партии в Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

Уважаеми дами и господа,

Ние долуподписаните български граждани на Република България се обявяваме против проекта и приемането на заповедта за забраняване любителкския риболов през 2014г. на територията на Република България.А именно налагане на целогодишна забрана за риболов през 2014г. на яз.Цонево и яз. Елешница.

Това е гражданска петиция срещу поредното безумно решение взето срещу българският гражданин и по-конкретно срещу българският риболовец. Държавната институция ИАРА, вместо да вземе крупни мерки срещу бракониерите иска да ощети отново нас българските риболовци.


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. Моля, вижте входящата кутия (и спам папката).
Facebook