Против наредбата на Община Варна за домашни и бездомни животни

Гражданска инициатива за промени в Наредбата по Обществен ред - гр. Варна, в Раздел V, касаещ реда за отглеждане на домашни и безстопанствени животни на територията на Община Варна

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА
Ние, долуподписаните български граждани се обявяваме против част от действащите и новоприети текстове в Раздел V от Наредбата за Обществен ред - гр. Варна, относно отглеждането на домашни и безстопанствени животни на територията на Община Варна, които противоречат на Закона за защита на животните, а именно: Чл.22, ал.5 ‘Относно забраната за предлагането и поставянето на храна и хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места, Чл. 25 (1) Забраната за отглеждане в апартаменти, дворове и парцели на повече от два броя домашни животни /компаньони/. чл. 20, ал. 1, т.3: „ Относно задължителния характер на регистрацията в електронния регистър на Община Варна за домашни любимци - котки, както и предвиденият данък за тях, както и текстовете свързани с ограничения режим за разходки на кучетата. Считаме, че тези текстове напълно противоречат на текстовете в ЗЗЖ, касаещи хуманното отношение към животните, регламентираните минимални площи за отглеждане на животни в едно жилище, режимът за разхождане и др, създават предпоставки за ескалация на напрежение в Обществото в отношенията между гражданите, поводи за саморазправа и конфликти. Наблюдава се увеличаване на популацията от бездомни животни от граждани, които намаляват домашните си любимци, за да избегнат бъдещи глоби. Обявяваме нашата гражданска позиция против тези текстове и настояваме за тяхната отмяна, предвид абсурдното им съдържание, отклик в обществото и последствия!

*Личните данни от тази бланка няма да бъдат използвани за други цели, освен за целите на „Гражданска инициатива за промени в Наредбата по Обществен ред - гр. Варна, в Раздел V, касаещ реда за отглеждане на домашни и безстопанствени животни на територията на Община Варна