Петиция против подписването на договор от страна на Република България със Световната здравна организация (СЗО).

Петиция на Инициативен комитет БРАН против подписването на договор от страна на Република България със Световната здравна организация (СЗО) без провеждането на публично обсъждане и референдум.

 

В свое съобщение до медиите от 1 декември 2021 г. СЗО съобщава, че „Световната здравна асамблея е постигнала съгласие за стартиране на процес за разработване на историческо глобално споразумение за превенция, готовност и реакция при пандемии“. Съгласието е постигнато сред всички 194 държави членки, включително България. По предварителни данни на СЗО ще бъде създаден междуправителствен орган за преговори, който ще проведе първото си заседание най-късно до 1 март 2022 г. След това междуправителственият орган за преговори ще представи доклад за напредъка на 76-ата Световна здравна асамблея през 2023 г. с цел инструментът да бъде приет до 2024 г.

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/coronavirus/pandemic-treaty/?fbclid=IwAR2l3ZbhKzHaV-EjX1F9vBw20bElGaVTNhYs3qeAVFmkssH-HIxDrVlvPJo

Инициативен комитет БРАН се обявява категорично против подписването от страна на Република България на наднационални споразумения без провеждането на публично обсъждане и референдум преди това. Конвенция, споразумение или друг международен инструмент са правно обвързващи съгласно международното право. А ТОВА, СПОРЕД НАС, ЩЕ „РАЗВЪРЖЕ РЪЦЕТЕ“ НА ХОРА, НЯМАЩИ НИКАКВА ПРЕДСТАВА ОТ СТРАНАТА НИ И СЛУЧВАЩОТО СЕ У НАС, ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА НАШЕТО НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ И ТОВА НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!


Инициативен комитет БРАН    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет БРАН да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...