ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА СИЛВИЯ ДРАЙЧЕВА

ДО Министъра на образованието и науката

Областен управител на област Враца

Началника на Регионален инспекторат на МОН

Кмета на община Враца

Вече 15 години Силвия Драйчева е несменяем директор на ЕГ „Йоан Екзарх” гр. Враца. През този период гимназията постигна известни успехи благодарение на труда и ентусиазма на учителите от по-старото поколение, съчетани с инициативността на младите учители. Но задълбоченият и всестранен анализ на резултатите от многообразната дейност на училището показва, че през последните години гимназията загуби репутацията си на едно от водещите профилирани учебни заведения в Северозападна България.

От авторитета на известната в цялата страна Френска езикова гимназия, а по-късно Езикова гимназия, не остана почти нищо. Отпаднаха паралелките с изучаване на френски, немски и испански език. Традиционно силно развити извънкласни форми на работа и дейности останаха само спомен.- експедиционно-туристическа, спортна, екологична; фестивали, вечери на езиците, екскурзии с учебна цел, конкурси, състезания, участия в прояви на регионално и национално равнище.

Ликвидирани са учебните кабинети по основните предмети, както и езиковите центрове по френски и английски език.

Не се организира ежегодния традиционен патронен празник на гимназията на 17 май.

Многобройните публикации / над 60 на брой / в местния и национален печат предизвикаха проверки от страна на РИО на МОМН и МОМН. В констативните протоколи, останали скрити за учителската колегия и широката общественост, са посочени голям брой нарушения от различен характер и съответните предписания за тяхното отстраняване.

От страна на директорката няма съответната адекватна реакция.

През целият период на поста директор Драйчева в рамките на 2 години беше зам. кмет на община Враца, една учебна година- като учител в училище в Бостън, САЩ, и още половин учебна година в Англия. Поради липса на елементарни професионални и управленски качества госпожата беше отстранена от поста на зам. кмет, дисциплинарно и скандално уволнена от бостънското училище и преждевременно освободена от училището в Англия.

Понастоящем в училището цари страх, недоверие, атмосфера на доносничество и подмазване, толериране на определен кръг приближени учители. Липсва творческа атмосфера, основен ръководен принцип на директорката е „ Разделя и владей „ . Увеличава се броят на преместващите се ученици в други училища, видимо намалява приема

Главен виновник за настоящото незавидно състояние на гимназията е директорката Силвия Драйчева въпреки, че тя умело и безскрупулно прехвърля негативите върху други фактори.

На основание на всичко гореизложено ние смятаме, че С. Драйчева не притежава необходимия авторитет, професионални и личностни качества, поради което тя незабавно трябва да бъде отстранена от заемания пост.

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

Бъдете активни, гласувайте и споделяйте !

Ако желаете Вашият глас да бъде отчетен, но никога да не се обявява, направете съответната отметка !

 


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Инициативен комитет да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека. Ще рекламираме тази петиция на хора, които разглеждат други петиции на нашия уебсайт, но все още не са разгледали тази петиция.

Facebook