Против промените в закона за затъмнени странични и задно стъкло!

На 08.12.2016г., Народно Събрание гласува и приема законови изменения във връзка със затъмняването на автомобилните стъкла.
Решението влиза в сила на 21.01.2017г. 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110202

В чл. 105 се правят следните изменения:
В ал. 1 след думата "челното" се поставя запетая и думата "стъкло" се заменя със "задното".
В ал. 2 след думата "задните" се добавя "странични".

Създава се ал.3:
Намаляване на прозрачността на стъклата по ал.2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило №43 на "Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации".

Така законът след промените е следният:
(1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

(3) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.“

А правило №43 е следното:
2.24. „Непрозрачно затъмняване“ е всяка част от остъкляването, която не позволява пропускане на светлина, включително всяка зона със ситопечат, независимо дали е твърдо мастило или точков печат, но без засенчващите ленти.

Тълкуване на резултатите 6.3.1.
Счита се, че изпитването за определяне на устойчивостта на излъчване е дало задоволителен резултат, ако са изпълнени следните условия: 6.3.1.1. Общата светлопропускливост, измерена в съответствие с точки 9.1.1 и 9.1.2 от настоящото приложение, е не по-малка от 95 % от първоначалната стойност преди облъчването и във всички случаи не е по-малка от: 6.3.1.1.1. 70 % при предни стъкла и други стъкла, които са разположени на място, необходимо за видимостта на водача.

Главната причина за тези изменения в закона е да се намалят инцидентите на пътя.
Това е нелепо, предвид всички неработещи и липсващи закони, с които реално могат да се намалят инцидентите на пътя!