Против промените в закона за затъмнени странични и задно стъкло!

На 08.12.2016г., Народно Събрание гласува и приема законови изменения във връзка със затъмняването на автомобилните стъкла.
Решението влиза в сила на 21.01.2017г. 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110202

В чл. 105 се правят следните изменения:
В ал. 1 след думата "челното" се поставя запетая и думата "стъкло" се заменя със "задното".
В ал. 2 след думата "задните" се добавя "странични".

Създава се ал.3:
Намаляване на прозрачността на стъклата по ал.2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило №43 на "Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации".

Така законът след промените е следният:
(1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

(3) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.“

А правило №43 е следното:
2.24. „Непрозрачно затъмняване“ е всяка част от остъкляването, която не позволява пропускане на светлина, включително всяка зона със ситопечат, независимо дали е твърдо мастило или точков печат, но без засенчващите ленти.

Тълкуване на резултатите 6.3.1.
Счита се, че изпитването за определяне на устойчивостта на излъчване е дало задоволителен резултат, ако са изпълнени следните условия: 6.3.1.1. Общата светлопропускливост, измерена в съответствие с точки 9.1.1 и 9.1.2 от настоящото приложение, е не по-малка от 95 % от първоначалната стойност преди облъчването и във всички случаи не е по-малка от: 6.3.1.1.1. 70 % при предни стъкла и други стъкла, които са разположени на място, необходимо за видимостта на водача.

Главната причина за тези изменения в закона е да се намалят инцидентите на пътя.
Това е нелепо, предвид всички неработещи и липсващи закони, с които реално могат да се намалят инцидентите на пътя!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Свилен Славчев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook