Запазване и реставриране на фабрика"Струма"-гр. Батановци