Не на строежа върху брегоукрепителната зона в Поморие,близо до градинката на Яворов !