Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България

Политика за поверителност за петицията "Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България"

Администратор на данни

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ

Свържете се с автора на петицията

Свържете се с автора на петицията

Промени в нашата политика за поверителност

Нашата политика за поверителност може да бъде актуализирана от време на време. Препоръчваме Ви да го преглеждате периодично.

Как обработвате личните ми данни, когато подписвам петиция или редактирам подписа си?

Какви лични данни за мен обработвате и как ги събирате?

 • Лични данни, които предоставяте сами
  • Първо име
  • Email адрес
  • Висше училище/организация/институт на БАН

Какви са законовите основания и целите за обработване на лични данни за мен?

 • Вашето съгласие за тези цели:
  • Да показва публично името, града, държавата и коментара на подписаното лице онлайн на страницата за подписи.
  • За да държите участника в течение за напредъка на петицията чрез изпращане на имейли.
  • Да предаде предоставената от участника информация на лицата, вземащи решения.

Обработката на личните ви данни се основава на собственото ви съгласие, като имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

За колко време ще съхранявате личните ми данни?

Обработващи данни

 • Peticiq.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Peticiq.com.

Права на субектите на данни

 • Право на получаване на информация относно обработката на техните лични данни
 • Право на достъп до техните данни
 • Право на коригиране на техните данни
 • Право на изтриване на техните данни и да бъдат забравени
 • Право на ограничаване на обработването на техните данни
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение срещу обработването на техните данни
 • Право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработкаПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...