За предприемане на мерки срещу тричането на кучета в Бродилово