СПРЕТЕ УПОТРЕБАТА НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ!До Президента на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До Министър-председателя  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До Председателя на Народното Събрание на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До Посланика на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
До Българските медии
До ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ

П Е Т И Ц И Я
СПРЕТЕ УПОТРЕБАТА НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ!


По повод изявлението на британския евродепутат Годфри Блум и публикацията „UK ‘cannot afford' Bulgarian and Romanian immigrants”, променена впоследствие на „UK 'cannot afford' EU open borders any longer” в  сайта Public Service Europe, ние българската общност във Великобритания считаме, че:

 През последните месеци във Великобритания се наблюдава тенденция на трайна злоупотреба с името на България, като се спекулира с евентуални криминални заплахи от страна на  нейни граждани при отваряне на трудовия пазар от 1 януари 2014г.;

 Не прави чест на публични и политически личности чрез подобни изявления да проявяват неуважение към паметта на българи като Пламен Петков, който спаси английско дете с цената на собствения си живот;

 Напомняме, че емиграцията като понятие не съществува в рамките на ЕС, тъй като гражданите му имат право на свободно движение в неговите граници;


 Анонсирането на заплаха за вълна от престъпления, вследствие на „отваряне на границите“ – представлява целенасочена заблуда и насажда незаслужена омраза към българската нация;


Данните, които се цитират относно евентуална заплаха от страна на българските граждани за трудовия пазар на Великобритания, са манипулативно завишени и не отговарят на истината.Според последното преброяване на населението, България има 7 млн. жители, около 3 млн. от които са нетрудоспособни, а 5% от останалите 4 млн. са 200 хиляди. Имайки предвид мнoгoкратно по-голямата цифра на имигранти от другите страни, сме убедени, че тези предполагаеми 200 хиляди българи не представляват реална заплаха за обществото и пазара на труда в Обединеното кралство.


 Обиди без доказателства към дадено правителство на една нация не са демократичен акт от страна на един демократичен политик.
Ние долуподписаните протестираме срещу твърденията на г-н Годфри Блум в горепосочената статия, както и срещу многократните и недоказани нападки на други политици спрямо българските граждани, относно ЗАКОННОТО пълно отваряне на пазара на труда за тях във Великобритания. Такива твърдения нанасят сериозни морални щети на българската нация. Като пълноправни Европейски граждани изразяваме официално своето възмущение спрямо позицията на един член на Европейския парламент, чиято страна е подписала Договора за Европейска общност.