ПОПРАВЕТЕ ГРЕШКАТА ОТ МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 12 КЛАС

Петиция до Министъра на образованието и науката

ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА              

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,  

 

Обръщаме се към Вас във връзка с некоректен въпрос на държавния зрелостен изпит по Български език и литература за 12 клас, който не позволява даването на правилен отговор и ощетява зрелостниците при тяхното оценяване.

Въпрос 7 изисква посочване на един от четири възможни отговора, в който не е допусната граматична грешка. Същевременно всички предложени опции за отговор съдържат изречения с граматични грешки:  

„7. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?          

А) Гласуваните поправки в новия закон ще засегнат пряко въздушния и сухопътен транспорт в страната.

Б) Убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия.                                                     

В) Още утре г-н Каменов, адвоката на братовчедка ми, ще те потърси, за да подготвиш необходимите документи.

Г) По Искърско дефиле, което е с дължина около 100 км, са разположени множество интересни обекти.“  

На сайта на Министерството е публикуван и ключ с верните отговори, който посочва отговор Б за верен. В тази връзка искаме да подчертаем, че изречението в отговор Б по никакъв начин не предполага използване на нечленувана форма. В случая то описва конкретна ситуация относно конкретен млад и амбициозен човек, който е впечатлил комисията с убедително написаното си мотивационно писмо. Става дума за конкретна ситуация, която изисква съответната членна форма за думата „комисия“. В случай че ставаше дума за абстрактна ситуация не би следвало да се използват членни форми за „младия и амбициозен кандидат“ и за „написаното писмо“.

В рамките на настоящото писмо си позволяваме да цитираме дословно въпрос 7 и да посочим грешките, защото тук важат граматически правила, които са ясни и точни и които не подлежат на оспорване. Грешките са очевадни за всеки  – за специалистите от Института за българки език към БАН, за преподавателите и учителите по БЕЛ, с които се консултирахме допълнително, за журналистите от водещите национални медии, които отразиха грешката, и, разбира се, за родителите и учениците, които са наясно с граматичните правила в българския език.

Другата възможна хипотеза – за изречение, извадено извън контекста на конкретен текст, също не може да служи като аргумент за обосноваване на отговор Б. В този случай отново става въпрос за некоректен въпрос, тъй като учениците не биха могли да са наясно с целия контекст, при условие, че той не е описан.

Очевидно е, че в изписването на отговор Б е допусната техническа грешка, за която обаче нямат вина учениците. И тъй като си даваме сметка, че допускането на технически грешки е възможно, припомняме, че има създаден прецедент при оценяването на матурата по математика от предходна година, когато е взето решение за признаване на всички отговори на грешно формулирана задача. В този случай е взето решение за служебно присъждане на точка по тази задача за всички ученици. По аналогичен начин би следвало да се постъпи и при настоящия казус.

Обръщаме се към Вас с призив за предприемане на адекватни управленски действия, които да минимизират негативния ефект от пропуска и да не ощетяват учениците. Убедени сме, че зрелостниците, които са положили толкова сериозни усилия за успешното завършване на образованието си, не трябва да бъдат наказвани заради елементарни технически грешки, а още по-малко заради чиновнически отказ от коригирането им.

Децата на България заслужават нужната подкрепа и справедливо отношение, а не ощетяване и разочарование от неадекватни опити на служители от МОН за обосноваване на допуснатата грешка.

Човешко е да се греши, непростимо е да не се поправят грешките.  

Надяваме се, че ще получим Вашата подкрепа и че ще предприемете необходимите действия в полза на зрелостниците от випуск 2018.    

 

С УВАЖЕНИЕ:  

Родители на ученици, завършващи 12 клас, и граждани, които познават правилата на българския език      


Ваня Кашукеева-Нушева - родител на ученичка, завършваща 12 клас, д-р по политология      Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Ваня Кашукеева-Нушева - родител на ученичка, завършваща 12 клас, д-р по политология   да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook