Подписка за промяна на избора за членове на Студентски съвет УНСС

Подписката бе започната по случай 24 май във фоайето на УНСС, но на 22.05.2012 г. ръководството на университета, не само я осуети, а грубо и недопустимо изгони от сградата своите студенти, които я провеждаха.

Подписката се инициира по искане на студенти от университета и настоява за промяна на начина за провеждане на избори за членове на общото събрание на университета от квотата на студентите (т. нар. Студентски съвет на УНСС), като се основава на следните констатации:

  1. След множество разговори със студенти от УНСС, от най-различни курсове и специалности, стигнахме до заключението, че Студентския съвет на УНСС не се ползва с масовото доверие на студентите, като те категорично не одобряват реда за избор на неговите членове.

  2. Има заложена порочна практика в провеждането на избори за студентски представители в Общото събрание на УНСС, които са именно членовете на Студентския съвет на УНСС.

По същество подписката посочва следните конкретни необходими промени, чрез които най-после, изборите да бъдат популяризирани, демократизирани и еднакво достъпни за всички студенти:

  1. Известията за предстоящи избори за Студентски съвет/Членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите, да се разгласяват публично най-малко един месец преди провеждането им, по следните начини: 1. Във вестника на УНСС; 2. На заглавната уеб страница на УНСС, най-отгоре с атрактивен банер; 3. На всички входове на УНСС с цветни и атрактивни плакати размер А2 и на всички възлови места в Университета: гишетата на инспекторките от всяка специалност от учебния отдел на УНСС, стола на УНСС; кафенетата  и кафе автоматите на УНСС.

  2. Изборите за всички специалности да се провеждат, в един и същи ден, в Аулата и останалите големи аудитории на Университета, на всеки кръгъл час. Изборният  ден да бъде неучебен за всички студенти и преподаватели.

  3. На събранията по специалност да се допускат само студенти носещи си заверената студентска книжка от съответната специалност.

  4. Председателстващ  изборното събрание да бъде член на Контролния съвет на УНСС, а за специалностите, за които няма да достигнат членове на Контролния съвет, да бъдат авторитетни преподаватели от УНСС, с административен опит, предложени от Контролния съвет.

  5. Да се допуснат независими наблюдатели на изборите и гости, които да гарантират честността на изборите.

  6. Всички кандидати задължително да отправят 5 минутна реч към колегите си.

  7. Уверението за студентско положение на кандидатите да може да се издава до деня преди на изборите и изискването за такова да бъде написано в известието за предстоящи избори за членове на Студентски съвет на УНСС.

  8. Гласуването за студентски представители да става с издигане на студентската книжка, а всеки кандидат за студентски представител да може да избере собствени преброители на гласовете.

Тези промени биха дали възможност в съвета да влязат социално активни и ангажирани студенти, легитимирани от масовото одобрение и подкрепа на своите колеги, още на предстоящите избори за членове на Студентски съвет в края на 2012 г.

Целта ни е да внесем подписката за разглеждане от ръководството на УНСС.

Целия текст на подписката може да видите на

 

 


Съюз на младите и студентите    Свържете се с автора на петицията