В подкрепа на инвалидите в България

Ние, болните в България, сме разтревожени от отношението на правителството към нас във връзка с помощите, които ни отпуска за социална интеграция.
Преди приемането ни в ЕС беше приет “Закон за интеграция на хората с увреждане” и правилник за прилагане, в които се уточняват хората и размерът на  помощите които ще получаваме, “За транспорт- 15 %  от ГМД”, “За диетично хранене и лекарствени продукти- 15 % от ГМД”, “Информационни и телекомуникационни услуги-20 % от ГМД”.  /ГМД- гарантиран минимален доход/. Тогава ни уверяваха, че ГМД ще отпадне и всички изчисление ще се правят на база минимална работна заплата както е в ЕС. Публична тайна е, че ГМД в момента е  65 лв. и не е променян от 9 години.
По тия изчисления ние - болните, получаваме месечни добавки за социална интеграция “За транспорт- 9.75 лв./ 5 евро /” “За диетично хранене и лекарствени продукти-9.75 лв./ 5 евро/” “Информационни и телекомуникационни услуги- 13 лв. /7 евро/”. Преценете сами как може да се интегрираме с тези суми. Това е гавра с инвалидите. Тези суми се получават само от инвалиди с над 90 %  загубена работоспособност.
Настоявам да се предприеме иниациатива и да се приеме промяна в закона всички изчисления по закона за интеграция на инвалиди да се извършва на база минимална работна заплата.
Надявам се отговорните институции да подходят с разбиране към проблемите на болните в България и ще вземат необходимите мерки за подобряване начина ни на живот.
Благодаря от името на всички болни!

Настоящата подписка е изпратена като жалба до Министъра на труда и социалната политика и Министър-председателя на Република България.


Емил Кокалов, Председател на Сдружение на хемодиализата “ВЯРА-ХАСКОВО”    Свържете се с автора на петицията