Ученическите стипендии да са 15 % от минималната работна заплата

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Съюз на учениците в България

Относно : Размерът на ученическите стипендии и необходимостта от тяхното актуализиране, съобразно съвременните обстоятелства.

 

Ние, обединените ученици на България,

Отчитайки важността от стимулирането на учениците за качественото усвояване на учебния материал,

Наблюдавайки намаляването на нужните предпоставки за адекватен материален стимул, който наред с останалите видове стимули, да води до реално усъвършенстване на ученическите познания и умения,

Установявайки многогодишната липса на увеличение на ученическите стипендии и

Водени от искреното желание учениците да бъдем възприемани сериозно, както и отношението към нас да следва положителна посока,

Заявяваме нашата позиция в подкрепа на повишаването на размера на ученическите стипендии за отличен успех и социалните стипендии, както и тяхното законово фиксиране на 15 % от минималната работна заплата за България.

Вярваме, че по този начин ние ще бъдем още по-мотивирани и целеустремени при усвояване на учебния материал, както и ще получим ясен знак, че българските образователни институции ценят своите най-важни участници в образователната система.

Нека помогнем учениците да се чувстват по-уютно в училище!

Съюз на учениците в България


Съюз на учениците в България    Свържете се с автора на петицията