Петиция за достойни стипендии в ПМГ "Проф. Ем. Иванов"- Кюстендил

До Иван Андонов,

Председател на Общинския съвет –

Кюстендил

 

Господин Андонов,

По разписаните от Министерството на образованието, младежта и науката средства за стипендии за 2013 г. по  ПМС N 33/ 15. 02. 2013 г., училищата от област Кюстендил  разполагат с 92 лв. на ученик, които ще разпределят по нормирани граници и вътрешни правила за различните видове. Така размерът на стипендиите за отличен успех зависи от това, колко са отличниците в едно училище, но в обратно-пропорционална зависимост.

В  Прироматематическа гимназия  „проф. Ем. Иванов”  отличниците (с успех 5.50 – 6. 00) са 123-ма и ще имат увеличение на стипендиите си с лев-два повече от досегашните и дългогодишни 21 лв. и наполовина по-малко от възможните максимални 50. Това ще са от най-малките стипендии в областта.

Фактът е абсурден.  Не е за вярване, че става дума за училището-безспорен областен лидер и с престижни места в националните класации като резултати от външни оценявания  (състезания, олимпиади, зрелостни изпити). Усилията на нашите ученици се обезсмислят. Както и нашите, на техните учители, които се стараем да си вършим работата.  Нещо повече, оказва се, че печелят некачествените резултати.

Унижението е очевидно и се добавя към изкуственото и вече системно намаляване на приема на ученици след седми клас. Както и към сериозните проблеми на материалната база, които не могат да се решат със скромните училищни средства.

Господин Андонов,

Искрено се надяваме Общинският съвет да не заеме ролята на пасивен наблюдател към тежкото положение на  гимназията в началото на кампанията за прием на ученици и в навечерието на 24-ти май, когато институции и политици се надпреварват в най-светли пожелания към училищата. Още повече, че за Природоматематическата гимназия 2013-а година би трябвало да е празнична с  40- годишен юбилей. Вече се питаме какво да честваме.

Настояваме  Общинският съвет с решение – през м. април –да подкрепи  бъдещето на гимназията като училище, от което има ясна обществена потребност. По въпроса за стипендиите за отличен успех това означава осигуряване на 7-8 хил. лв. за 2013 г. , с което ще постигнат приличен размер.  По въпроса за приема на ученици – активни действия за възстановяване на четвъртата паралелка. По материалната база – ремонт на източната част от покрива, която протича  хронично и създава  реален риск за живота на ученици и учители;  както и спешна корекция на некачествения ремонт на училищните тоалетни.

Предлагаме участието на наши представители на заседанията на специализираните комисии, които ще търсят решения на поставените въпроси.

 

29 март 2013 г.                       С най-добри пожелания, учителите от Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов”.

Кюстендил