Петиция срещу своеволията в горските стопанства

Протестна петиция срещу безхаберията,своеволията и дискриминационното отношение на служителите в горските стопанства срещу търсачите на гъби,трюфели и други недървесни продукти.

Както се забелязва през последните години много от горските служители не знаят или умишлено потъпкват законите на Република България в полза на определени лични и частни интереси. Масово противозаконно се ограничава свободния достъп на граждани в горите,потъпкват се правата на търсачите на гъби,билки и пр. Забраняват се издаване на разрешителни за добив на недървесни видове със стопанска дейност на частни лица на базата на измислени на местна почва заповеди,които са в разрез със сега действащите закони.

В момента в ГСРазград целия горски фонд по желание на управата на горското стопанство ще бъде разделен на четири равни части,по една за всеки от четиримата действащи на територията на общината купувачи на трюфел,като им се дава право да наемат определен минимален брой работници/берачи. Достъпа до горите за всички останали се забранява,като никой няма право да събира гъба дори за лична консумация,което е позволено в сега действащия закон за горите на цялата територия на Република България. Споменати са глоби за нарушителите,които ще се стставят от органите на реда/горските служители/.

Ние питаме до кога държавни институции ще обслужват и защитават частни интереси. До кога ще се потъпкват правата на гражданите. Горите са национално богатство, от благата на които могат да се възползват всички граждани, а сега това се забранява. 


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ТРЮФЕЛИТЕ И ПРАВАТА НА ТЪРСАЧА    Свържете се с автора на петицията