За построяване на болничен параклис в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

Bulgarian_Orthodox_cross_6.pngНашият Господ Иисус Христос извърши безброй чудеса, но може би най-много бяха изцеленията, дори и от мъртвите болни възкреси! 

Да се грижим за болните, да ги посещаваме и се молим за тях е една от преките и недвусмислени заповеди, които Той ни е оставил.

Именно затова като православни християни, като следовници на Господа вярваме, че нашето служение включва да отделим време, средства, и с дръзновение и вяра да вървим по Пътя Господен и да вършим делата на вярата.

Точно така изразяваме любовта си към Бога и към ближните ни в нужда.

Затова, с благословение, молитва и с вяра започнахме постъпки за построяване на Православен Болничен Параклис при УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Засега събираме подписи, за да ги представим пред ръководството на болницата. 

Търсим съмишленици и всякакви предложения и готовност за помощ са добре дошли! 

https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%A3%D0%9C%D0%91%D0%90%D0%9B-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%A1%D0%A3%D0%9B-2113592348896451/

"Не се лени да посещаваш болен, защото ти ще бъдеш обикнат за това. Във всичките си работи помни за твоя край, и вовеки не ще съгрешиш." И. Сирахов 7:38-39

"А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, 
и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.
Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; 
гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. 
Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; 
защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
cтранник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.
Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.
И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен. " Мт. 25:31-46

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Deyan Petroff да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...