Подписка в подкрепа на 11-те общински съветници, поискали оставката на кмета на гр. Белоградчик Борис Николов

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

от гражданите на гр. Белоградчик, 
данъкоплатци към Община Белоградчик и собственици на бизнес в гр.Белоградчик

потърпевши от:
некомпетентното и еднолично управление от страна на г-н Борис Николов, кмет на община Белоградчик, състоящо се в:


-липсата на финансова отчетност и прозрачност на приходите и разходите на общината.
-липса на адекватно здравеопазване.
-липса на стратегия за развитие на града.
-липса на стратегия за развитие на бизнес климат и привличане на инвестиции, което би допринесло за разкриване на работни места.
-масово унищожаване на ресурсите на общината.
-неприветливата и неподържана визия на града.

Г-н Николов,
Като гражданско общество ние сме представени от общинските съветници на гр. Белоградчик, 11 от които поискаха Вашата оставка с  декларация Вх.ОБС. N: 52/14.02.2022 г.

С тази подписка ние, приветстваме и подкрепяме техните действия и ви призоваваме за същото. 

Белоградчик на гражданите    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Белоградчик на гражданите да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...