ОСТАВКА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЦАЦАРОВ

Ние, долуподписаните граждани на Република България, сме безкрайно обезпокоени от случващото се в държавата през последните 30-40 дни. С действията си и арогантното си поведение Главна Прокуратура в лицето на Главния Прокурор Цацаров, пряко заплашва демократичните процеси в държавата.

В деня за размисъл 11.05.2013г. бе нарушен чл. 10, § 2 на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, ратифицирана от България през 1992 г., който гласи следното:

Упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да бъде
обусловено от процедури, условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са
необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност и на териториалната цялост за предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на
здравето и морала, както и на репутацията или правата на другите, за предотвратяване разкриването
на информация, получена доверително, или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието.

Считаме, че в страна от ЕС, каквато е Република България, е недопустимо Главна Прокуратура да накланя везните в една или друга посока по време на избори.

Г-н Главен Прокурор на Република България,

подавайки оставката си, Вие ще направите невероятно голям жест в името на демократичните устои на страната ни. В същото време, ще проявите и огромно мъжество, с което сънародниците ни винаги са се гордеели. Просто го направете!