Не допускайте закриването на обсерваторията в Стара Загора!

ДO

българската общественост

г-н Росен Плевнелиев
президент на Република България

проф. д-р Анелия Клисарова
министър на образованието и науката на Република България

г-н Константин Пенчев
омбудсман на Република България

г-жа Живка Аладжова
областен управител на Област Стара Загора

г-н Живко Тодоров
кмет на Община Стара Загора

г-жа Иванка Сотирова
заместник-кмет Хуманитарни дейности на Община Стара Загора

Общинския съвет на Община Стара Загора

г-жа Павлина Делчева
Обществен посредник на територията на Община Стара ЗагораОТВОРЕНО ПИСМОКато възпитаници на народните астрономически обсерватории и планетариуми (НАОП), искаме да изразим възмущението си от приетото решение на Община Стара Загора за отнемане на независимостта на НАОП „Юрий Гагарин“ в Стара Загора. Решение, което по всичко личи, ще завърши с ликвидирането на обсерваторията.

Планове за разформироването на старозагорската обсерватория има от години. Миналата година, благодарение на петиция, организирана от членовете на астрономически клуб „Гемма“ към НАОП „Юрий Гагарин“, въпросното решение не влезе в сила. Но година по-късно, изчаквайки емоциите да утихнат, на 27 юни 2013 г. Общинският съвет изненадващо гласува решението. Впечатление правят светкавичните действия на съвета  – решението влиза в сила едва четири дни след приемането му, два от които почивни! Дори това само по себе си буди безпокойство относно мотивите на общинската администрация и по-специално на вносителя на предложението - кмета Живко Тодоров, както и на зам. кмета Иванка Сотирова.

С приетото предложение обсерваторията се обединява с Младежкия дом и Общинския детски център в единна структура с име „Център за наука, култура и изкуство“. Очевидно е, че другите две звена нямат нищо общо с точните науки и работят по коренно различна схема. Дейността на старозагорската обсерватория не се ограничава до извънкласна подготовка, а отива много отвъд учебния материал. Тя не се свежда само до работа с ученици, а участват хора от всички възрасти. Освен лекциите по астрономия в обсерваторията се провеждат и астрономически наблюдения, както и научна работа със сериозна научна апаратура. Ето защо сме убедени, че планираното безпринципно обединение ще навреди на дейността на обсерваторията, чиито специфични нужди често ще влизат във финансов конфликт с останалите дейности на новосъздадения център.

Не по-малко притеснителен е фактът, че решението за това сливане е взето тихомълком, като в дискусията не е била привлечена нито една от засегнатите страни! Изключени са били широката общественост, научната общност в лицето на катедра Астрономия към Софийския университет (много от студентите по астрономия в СУ са именно бивши кръжочници на НАО и НАОП) и Института по астрономия към БАН, както и Съветът на директорите на НАО и НАОП. Нещо повече - работещите в обсерваторията са уведомени за решението от свои познати!

Гореизложените факти будят сериозни подозрения, че зад решението на Общината стоят нечисти замисли за поетапното ликвидиране на НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора. Звучат недостоверно устните уверения на г-жа Сотирова, че дейността и персоналът на обсерваторията няма да бъдат променени само защото формално решението е за „обединение“, а не за „закриване“. Вече сме се нагледали на този сценарий: друга сходна организация в Стара Загора - Центърът за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) - бе поетапно ликвидирана именно след подобно обединение с други структури. Точно такава беше съдбата и на заличената вече обсерватория в град Сливен. Ако този процес послужи за пример и се повтори и в останалите общини, в които има НАО и НАОП, това ще доведе до пълното унищожаване на една от малкото останали отлични институции за подготовка на бъдещи учени в България.

Повечето от нас са учени, преподаватели, инженери. И всички ние сме направили първите си стъпки в науката в народните обсерватории из цялата страна. Много от нас, дори и работещите в чужбина, всяка година изнасят лекции на сегашните кръжочници и можем спокойно да кажем, че подготовката им е отлична. Много от тези младежи отиват да следват астрономия и физика не само в България, но и в университети из целия свят.

За нас е шокиращо и неразбираемо посегателството върху една образователна и културна институция с половинвековна история, която категорично е доказала с годините своята необходимост и ефективност и която се ползва с голям интерес и авторитет сред гражданите на Стара Загора. Обсерваторията винаги се е радвала на много кръжочници и посетители. Това я прави важен център за популяризиране на науката, което е особено актуално в днешната криза на ценностите. Обсерваторията развива не само педагогическа дейност, но има реален и съществен научен принос, като участник в проекта „Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг“.

Колко места са останали, където учениците могат да се докоснат до живата наука, да почерпят вдъхновение и да посветят живота си на нещо стойностно? В обсерваторията работят хора с призвание, които със своята всеотдайност и с цената на много труд, въпреки оскъдното финансиране, успяват да събудят ентусиазъм в много млади сърца и да създадат неповторима творческа атмосфера.

Убедени сме, че Общината трябва да насърчава работата с деца и младежи в обсерваторията, както и широкото популяризиране на науката, извършвано там. Съмнителните административни експерименти с обсерваторията трябва да бъдат прекратени. Настояваме решението на Община Стара Загора да бъде преразгледано незабавно и финансовата и административна независимост на НАОП „Юрий Гагарин“ да бъдат възстановени с адекватно финансиране.


С уважение,

д-р Калоян Пенев, университет Принстън, САЩ; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1996 до 1999

д-р Антония Кухтина, Мюнхен, Германия; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1996 до 1999

д-р Бончо Бонев, научен сътрудник към Космическия център Годард на НАСА, САЩ; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1988 до 1991

д-р Светослав Иванов, главен асистент към Софийски университет „Св. Климент Охридски“; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1996 до 2000

д-р Марио Иванов, университет Виктория, Канада; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1980 до 1983

инж. Иван Иванов, бизнесмен в Чешка република; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1980 до 1983

инж. Милена Бобчева, Бостън, САЩ; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1970 до 1976

инж. Антон Иванов, кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1990 до 2001

Георги Славов, студент, ВСУ „Л. Каравелов“; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 2009 до 2013

инж. Миньо Бобчев, Бостън, САЩ; неофициален член на клуб на любителите астрономи в Стара Загора „Гемма“

Владимир Владимиров, Лондон, Великобритания; бакалавър физика, Йейлски университет; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 1993 до 2001

Николай Маринов - любител-астроном,член на Астрономически клуб „Гемма“, Стара Загора

Евгени Владимиров Владимиров, бакалавър по Астрофизика, Метеорология и Геофизика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“; кръжочник в НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора, от 2005 до 2009

д-р Светлин Тасев, университет Принстън, САЩ; кръжочник в НАОП „Николай Коперник“, Варна, от 1997 до 2001

д-р Антония Савчева, университет Харвард, САЩ; кръжочник в Астрономически клуб „Урания“, Плевен, от 1996 до 2000

Агоп Узунбохосян, физик, Кърджали; дългогодишен кръжочник на НАО

Момчил Молнар, Масачузетски Технологичен Институт, САЩ; кръжочник в НАОП „Николай Коперник“, Варна, от 2008 до 2010

Николай Качаров, университет на Хайделберг, Германия; кръжочник в АО „д-р Петър Берон“, Сливен, от 1999 до 2006

д-р Камен Козарев, университет Харвард, САЩ; кръжочник в АО Хасково и Астрономически клуб „Хелиос“, от 1996 до 2001

Мирослав Иванов, Институт по Молекулярна Патология, Виена, Австрия; кръжочник в Астрономически клуб „Урания“, Плевен, от 1998 до 2003

д-р Пламен Добрев, Макс Планк Институт по Биофизична химия, Гьотинген, Германия; кръжочник в АО Хасково, от 1998 до 2002 и Астрономически клуб „Хелиос“, от 1999 до 2013

д-р Иванка Статева, Институт по астрономия с НАО, БАН, кръжочник в Младежки астрономически клуб към АО - Кърджали, от 1974 до 1980

д-р Георги Граховски, Лийдски университет, Великобритания; кръжочник в НАОП „Николай Коперник“, Варна, от 1987 до 1991

д-р Валери Голев, катедра „Астрономия“, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; участник в астрономическа лагер-школа „Бели Брези“ от 1970 до 2013