Ние сме против номинацията на Б.Велчев за конституционен съдия

Уважаеми г-н Президент,

С настоящата петиция Ви приканваме да оттеглите номинацията на Борис Велчев (понастоящем главен прокурор на Република България) за конституционен съдия от квотата на Президента.

Причината за искането ни е слабият мандат на Борис Велчев като главен прокурор и несъстоятелността на приложените от Вас аргументи. С една такава слаба и необоснована номинация, Вие рискувате да уроните престижа както на президентската институция и държавността в България като цяло, така и своя личен авторитет на един от най-одобряваните политици в страната.

Поводът и аргументите за тази петиция са разяснени в детайли в придружаващо отворено писмо, написано от група граждани и публично достъпно на този интернет адрес: http://goo.gl/J5uke

С уважение,

(подписалите петицията)

Изяснителен коментар: В прикаченото писмо са изброени добре известни примери за некомпетентност и немарливост в работата на прокуратурата, които са довели до провала на иначе убедителни дела срещу личности от олигархията. Изброени са и множество примери за откази на прокуратурата да се задейства (което е нейно задължение), включително за скандалните убийства от бездомни кучета тази зима. Обяснено е, че като главен прокурор Борис Велчев е този, който трябва да следи тази работа да бъде свършена. В края на писмото са изброени силно осъдителни оценки от ЕС и САЩ, както и самопризнания на Велчев за провали. Затова с тази подписка призоваваме българите да покажат, че те също се интересуват от съдбата на държавата си. Искаме да покажем, че не чудо или някой отвън ще реши собствените ни проблеми, а ние самите трябва да се вземем в ръце и да контролираме тези, които сме назначили да ни управляват.