Да предотвратим събарянето на още една КЪЩА-ПАМЕТНИК на културата в центъра на София!

СЕГА Е МОМЕНТЪТ! 

     Да предотвратим събарянето на още една КЪЩА-ПАМЕТНИК на културата в центъра на София!

    Да спасим къщата, в която е живял авторът на ХИМНА НА БЪЛГАРИЯ „Мила Родино“            

    Да спрем ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО и появата на поредния КОМПЛЕКС-МАСТОДОНТ!  

     Във връзка със ЗАПОВЕД №РА50-792/21.10.2020г. на Главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков, разрешаваща изработването на проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ с административен адрес ул.”Ангел Кънчев” №3 и СЪОБЩЕНИЕ с изх.№ РСЦ20-ВК08-2048/06.04.2021г. на Кмета на район „Средец“ – г-н Трайчо Трайков, достъпни на http://sredec-sofia.org/bg/post/2025/zhapoved-na-glavniya-arhitekt-na-so-za-i-3

    БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ЗАЯВИМ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, а именно:

    Главният архитект на СО издава Заповед за изработването на проект за изменение на плана за застрояване и устройствения план с цел частно инвестиционно проектиране – изграждане на нова сграда с преход в етажността с височина над 25 метра и подземни гаражи на три нива, която ще се издига между пл.„Славейков и пл.„Гарибалди“, ще промени облика на стара София и ще увеличи презастрояване на града ни.

     Изменението на устройствения план и предвиденото застрояване касаят поземлен имот, в който се намира сграда-единичен паметник на културата – къщата на братя Иванови на ул. „Ангел Кънчев“ №3, проектирана в стил „сецесион“ през 1905г. от бележитите арх. Георги Фингов и арх. Кирил Маричков – автори на едни от най-красивите сгради от началото на ХХ. век.

     Инвестиционните намерения предвиждат събарянето на част от сградата-паметник на културата, в която е живял и творил Цветан Радославов – автор на химна на България „Мила Родино“, а на нейно място да се изградят три нива подземни гаражи с асансьор.

     В Заповедта се споменава запазване на сградата с идентификатор 68134.101.63.1, но такава на практика не съществува към момента на издаване на Заповедта в кадастралната карта и регистри, тъй като собствениците на сградата извършват неоснователно кадастрално разделяне, с което сградата-паметник на културата се разделя на две отделни сгради с цел заобикаляне принадлежността ѝ към недвижимите културни ценности и безпрепятственото събаряне на част от нея.  

     НАСТОЯВАМЕ, в качеството си на граждани на Република България:

1.       Заповед №РА50-792/21.10.2020г. на Главния архитект на Столична община да не влиза в сила и/или да бъде отменена ако е вече влязла, тъй като би позволила извършването на инвестиционни дейности, нарушаващи целостта на единичен паметник на културата. Да бъдат направени разяснения по нейният текст и цитираните идентификатори на сгради;

2.       Да бъде направена експертна оценка и заснемане на сградата, както и да бъде извършена независима такава от преподаватели и студенти в НХА и УАСГ – с цел разширяването на досието на сграда-паметник на културата;

3.       Всички документи, оценки и архитектурни проекти свързани с къщата на ул. „Ангел Кънчев“ №3 да бъдат публикувани на сайта на НИНКН и Министерство на Културата, а на сайта на НИНКН и Министерство на културата да бъде изготвена анкета, с която да се отчете мнението на гражданите относно всяко решение свързано с бъдещето на къща и прилежащия ѝ терен;

4.       Къщата да продължи да носи духа на София в своята цялост и пълна красота, отразяващи както културните модели така и бита на ХХ. век;

5.       Да се спрат всякакъв вид изменения на устройствените планове и дейности, водещи до презастрояване на центъра и града ни като цяло!Изглед.jpgСправка_паметници.jpgНовият_проект1.jpg

     НИЕ, долуподписаните, в качеството си на граждани на Република България и заинтересовани жители на София, настояваме за бърза и адекватна реакция от страна на институциите, тъй като заличаването на емблематични исторически сгради далеч не е прецедент!

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Венцислав Илиев ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...