Да предотвратим събарянето на още една КЪЩА-ПАМЕТНИК на културата в центъра на София!

СЕГА Е МОМЕНТЪТ! 

     Да предотвратим събарянето на още една КЪЩА-ПАМЕТНИК на културата в центъра на София!

    Да спасим къщата, в която е живял авторът на ХИМНА НА БЪЛГАРИЯ „Мила Родино“            

    Да спрем ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО и появата на поредния КОМПЛЕКС-МАСТОДОНТ!  

     Във връзка със ЗАПОВЕД №РА50-792/21.10.2020г. на Главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков, разрешаваща изработването на проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ с административен адрес ул.”Ангел Кънчев” №3 и СЪОБЩЕНИЕ с изх.№ РСЦ20-ВК08-2048/06.04.2021г. на Кмета на район „Средец“ – г-н Трайчо Трайков, достъпни на http://sredec-sofia.org/bg/post/2025/zhapoved-na-glavniya-arhitekt-na-so-za-i-3

    БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ЗАЯВИМ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, а именно:

    Главният архитект на СО издава Заповед за изработването на проект за изменение на плана за застрояване и устройствения план с цел частно инвестиционно проектиране – изграждане на нова сграда с преход в етажността с височина над 25 метра и подземни гаражи на три нива, която ще се издига между пл.„Славейков и пл.„Гарибалди“, ще промени облика на стара София и ще увеличи презастрояване на града ни.

     Изменението на устройствения план и предвиденото застрояване касаят поземлен имот, в който се намира сграда-единичен паметник на културата – къщата на братя Иванови на ул. „Ангел Кънчев“ №3, проектирана в стил „сецесион“ през 1905г. от бележитите арх. Георги Фингов и арх. Кирил Маричков – автори на едни от най-красивите сгради от началото на ХХ. век.

     Инвестиционните намерения предвиждат събарянето на част от сградата-паметник на културата, в която е живял и творил Цветан Радославов – автор на химна на България „Мила Родино“, а на нейно място да се изградят три нива подземни гаражи с асансьор.

     В Заповедта се споменава запазване на сградата с идентификатор 68134.101.63.1, но такава на практика не съществува към момента на издаване на Заповедта в кадастралната карта и регистри, тъй като собствениците на сградата извършват неоснователно кадастрално разделяне, с което сградата-паметник на културата се разделя на две отделни сгради с цел заобикаляне принадлежността ѝ към недвижимите културни ценности и безпрепятственото събаряне на част от нея.  

     НАСТОЯВАМЕ, в качеството си на граждани на Република България:

1.       Заповед №РА50-792/21.10.2020г. на Главния архитект на Столична община да не влиза в сила и/или да бъде отменена ако е вече влязла, тъй като би позволила извършването на инвестиционни дейности, нарушаващи целостта на единичен паметник на културата. Да бъдат направени разяснения по нейният текст и цитираните идентификатори на сгради;

2.       Да бъде направена експертна оценка и заснемане на сградата, както и да бъде извършена независима такава от преподаватели и студенти в НХА и УАСГ – с цел разширяването на досието на сграда-паметник на културата;

3.       Всички документи, оценки и архитектурни проекти свързани с къщата на ул. „Ангел Кънчев“ №3 да бъдат публикувани на сайта на НИНКН и Министерство на Културата, а на сайта на НИНКН и Министерство на културата да бъде изготвена анкета, с която да се отчете мнението на гражданите относно всяко решение свързано с бъдещето на къща и прилежащия ѝ терен;

4.       Къщата да продължи да носи духа на София в своята цялост и пълна красота, отразяващи както културните модели така и бита на ХХ. век;

5.       Да се спрат всякакъв вид изменения на устройствените планове и дейности, водещи до презастрояване на центъра и града ни като цяло!Изглед.jpgСправка_паметници.jpgНовият_проект1.jpg

     НИЕ, долуподписаните, в качеството си на граждани на Република България и заинтересовани жители на София, настояваме за бърза и адекватна реакция от страна на институциите, тъй като заличаването на емблематични исторически сгради далеч не е прецедент!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Венцислав Илиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )