Подписка за мерки срещу заплахата от мечки в община Баните

Ние, жителите, гостите и приятелите на община Баните, област Смолян настояваме пред Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните, да се вземат решителни мерки за предотвратяване на щетите, които нанасят мечките за пореден път на територията на общината ни и региона – нападнати и унищожени селскостопански животни и реколта, а преди време и хора в селата Стърница, Вълчан дол, Малка Арда, Дебеляново, Глогино и други селища.  Тяхната популация и разпространение се превърна в постоянна заплаха за населението, като същевременно е пречка за селскостопанската дейност, дърводобива, свободното движение на хора и развитието на туристическите дейности в нашата прекрасна планина.

Поради това поставяме следните искания:

1. Да се даде точна информация за броя на мечките в Средните Родопи;

2. Да се вземат мерки за ограничаване на популацията им;

3. Да се ограничи района на разпространението им извън територията на общината - Ловния резерват "Кормисош";

4. Да се разреши обстрела на мечки в землищата на населените места, без да се заплаща високата  ловна такса.


Елка Ашикова, Цанко Делиев, Иванка Терзиева    Свържете се с автора на петицията