В. Марковска, недостойна сте за съдия в КС и ВАС - оттеглете се!

г-жо Марковска, конституцията изисква съдиите в Конституционния съд да имат "високи нравствени качества" (чл. 147, ал. 3).

- Ваши публични изказвания бяха опровергани на няколко пъти с документи и изявления на хора, заставащи зад тях с имената си. Вие променяхте позицията си и отново бивахте опровергана. Всичко това прилича на лъжа и поставя под съмнение дали изобщо може да Ви се има доверие, Вашата привързаност към истината, както и това дали (ще) се придържате към съдийската си клетва.

- Твърденията срещу Вас, потвърждавани от конкретни лица (вкл такива на публични длъжности) и проверими документално, говорят за нарушения на Етичния кодекс на магистрата и поставят под съмнение Вашата привързаност към съдийската етика и закона.

- Вместо да дадете ясен, еднозначен и окончателен отговор на твърденията срещу Вас преди да искате доверието на парламента, Вие се опитвате да подмените темата като ангажирате държавните органи (НС, МВР и Прокуратура) в издирване на автора на сигнал срещу Вас, който, по собствените Ви признания, просто повтаря медийни публикации от 2010 г. на които нито тогава, нито сега Вие отговаряте пряко. Това поставя под съмнение Вашата добросъвестност и способността Ви да носите публична отговорност.

- През цялото време от възникването на публичния казус, свързан с Вашия избор, Вие говорите за своите права и интереси и не показахте никаква грижа за общественото доверие в институции като съда, парламента и Конституционния съд или дори за международната репутация на страната ни. Това поставя под съмнение способността Ви да цените общественият интерес по-високо от собствения си и да служите на обществото.

ВСИЧКО ТОВА ВИ ПРАВИ ОЧЕВИДНО НЕСЪОТВЕТСТВАЩА НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ВИСОКИ НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА.

Затова Ви призоваваме без повече протакане и хабене на обществена енергия да обявите оттеглянето си от Конституционния съд.

Поради същите съображения считаме, че Вашето завръщане във ВАС би накърнило сериозно общественото доверие в съдебната система. Ето защо, настояваме да не оттегляте оставката си от ВАС и да напуснете съдебната система.

Независимо дали сте извършила престъпление и дали прокуратурата ще събере доказателства за това, Вие сте дискредитирана. Каквито и обяснения и отговори да имате, трябваше да ги дадете преди да подадете документите си в Народното събрание. Сега, оставането Ви на каквато и да е длъжност, свързана с обществения интерес и публично доверие е обществено нетърпимо!