НАЦИОНАЛНА ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА

Стотици километри от Странджа планина са заплашени от отравяне, заради разрешения за проучвания в района за злато.

През февруари т.г. научихме, че канадска фирма ще получи правото да търси и проучва за злато и други метални полезни изкопаеми в площ „Драка“ на териториите на общините Болярово, Стралджа и Средец.

Площ „Драка“ попада в землищата на боляровското село Оман, стралджанските села Войника, Първенец, Правдино и Александрово, и селата в община Средец Малина, Загорци, Радойново, Зорница, Светлина, Драка, Средец, Проход, Белила, Кубадин, Бистрец.

Разрешението ще бъде предоставено на столичната фирма „Зеленрок“, чийто едноличен собственик на капитала е канадската фирма „0955767 Би Си” ЕлТиДи, а зад нея стои друга канадска компания - Кю Екс Металс Корп, преименувана на 26 август т.г. на Gold Bull Resources Corp.

Наред с това едва през месец юли от медиите жителите на община Болярово научиха, че Министерството на енергетиката е предоставило още през 2014 г. разрешение за проучване за добив на злато и други метали в площ „Иглика“. Предстоят сондажи в селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково в община Болярово и в землищата на селата Вълча поляна, Голям Дервент и Лалково в община Елхово.

В площ „Иглика“ попадат:

язовир „Малко Шарково“,

защитена зона „Западна Странджа“,

защитена зона „Дервентски възвишения“

защитена зона „Дервенстски възвишения 1“

защитена зона „Дервентски възвишения 2“,

в които, освен царски орел, има и редица защитени видове, включени в Червената книга на България и европейските директиви. И всички те са част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ за опазване на птиците и местообитанията.

Воден и Шарково, две от селата, които попадат в площ „Иглика“, са едни от основните водоизточници не само за околните села в община Болярово, но и за цялата община Елхово, посочват и на сайта си от „ВиК“-Ямбол.

А освен това, в площ „Иглика“ попадат

Според Министерството на културата: 9 недвижими културни ценности – три късноантични крепости, една базилика, два манастира, късноантично селище, две надгробни могили;

Според Министерството на земеделието: земеделски земи (ниви и пасища), горски територии – държавен поземлен фонд, общинска и частна собственост, стопански двор и урбанизирана територия, тоест обитаеми жилища.

С тази подписка ние изразяваме

КАТЕГОРИЧНОТО СИ НЕСЪГЛАСИЕ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА ДА БЪДАТ ИЗДАВАНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНИЯ ЗА ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, ДА БЪДАТ ПОДПИСВАНИ ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ КАКТО И ЗА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО БИХА ОКАЗАЛИ ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ПОЧВИТЕ, ФЛОРАТА И ФАУНАТА.


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )