ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ

НИЕ, ИНТЕРНЕТ ЛУМПЕНИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ, КАТО НАСТОЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1.НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОРЕШАРСКИ

2.ОТКАЗ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ ОПИТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ КАБИНЕТ

3.НАЗНАЧЕВАНЕ НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ. В КАБИНЕТА ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ ДОКАЗАНИ СПЕЦИАЛИСТИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ, ХОРА С ВИСОК МОРАЛ, С ДОКАЗАНО ЧИСТО АГЕНТУРНО МИНАЛО, НЕАНГАЖИРАНИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОЛИГАРХИЧНИ КРЪГОВЕ И СЕНЧЕСТИ ГРУПИРОВКИ.

4.ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО 10 СЕПТЕМВРИ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА, СЛЕД ПРИЕМАНЕТО ЕДИНСТВЕНО НА НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.

5.НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА.

 

НИЕ,  ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ

СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

 

1. БЕЗПРЕКОСЛОВЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НИ. ПРЕКЪСВАНЕ

НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ С ЦЕЛ ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕОРИЕНТАЦИЯ.

2. ВЗЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА НИ НЕЗАВИСИМОСТ.

ПЪЛЕН ОТКАЗ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ БЕЛЯНЕ.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НЕЗАКОННО ВНАСЯНЕ НА ГОРИВА И ЕЛИМИНИРАНЕ

НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ ЕНЕРГОПРЕНАСЯНЕТО И ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО.

УСКОРЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ

ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ.  ПРЕКЪСВАНЕ НА КОНТРАБАНДАТА, ЧРЕЗ СТРОГ КОНТРОЛ НА МИТНИЦИТЕ.

3. ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ, ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПОЛИТИКАТА НА ЛИЦА С АГЕНТУРНО МИНАЛО, ЗАВИСИМИ

ОТ ОЛИГАРХИЧНИ КРЪГОВЕ И СЕНЧЕСТИ ГРУПИРОВКИ.

4. ЗАСИЛВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ПО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО НЕЗАБАВНО

СЕ СПРЕ  БЕЗОБРАЗНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧЕРНОМОРИЕТО И ПЛАНИНСКИТЕ  РАЙОНИ.

ОТНЕМАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕЗАКОННО ПОСТРОЕНОТО.

5. ЗАПАЗВАНЕ СТАБИЛНОСТТА НА ЛЕВА И ПРЕСИЧАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ИЗКУСТВЕНА ИНФЛАЦИЯ

И ОПИТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ВАЛУТНИЯ БОРД.

6. НЕЗАБАВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА

СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС.

7. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И МАШИННО ГЛАСУВАНЕ С ПОДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСОПОДАВАНЕ, AKTУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН

С НАМАЛЯВАНЕ НА ПРАГОВЕТЕ ЗА ВЛИЗАНЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

В ПАРЛАМЕНТА, КАКТО И ВРЪЩАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ ЗА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ.

8. УСКОРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА,

В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЗА РАЗКРИВАНЕТО СЪХРАНЕНИЕТО И ЕСКПОНИРАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ НИ ЦЕННОСТИ.

ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ТУРИЗМА В ПРИОРИТЕТЕН ОТРАСЪЛ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ОТДЕЛИ В

САМОСТОЯТЕЛНО  МИНИСТЕРСТВО И СЕ УВЕЛИЧАТ СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

НА СТРАНАТА НИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.

10. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНА НЕЗАВИСИМОСТ НА МЕДИИТЕ, КАТО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ

УМИШЛЕНАТА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ЧАЛГИЗАЦИЯ.

11. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРЕСИЧАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ

ЗА ОТКАЗ ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНО И НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТИ КЛАСИЦИ,

ПРЕСИЧАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА НАСАЖДАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

НА "ГЕРОИ" ОТ БЛИЗКОТО НИ КОМУНИСТИЧЕСКО МИНАЛО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ

ЗА ОБЕКТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА СВЕТОВНАТА И НАЦИОНАЛНАТА  ИСТОРИЯ

ОТ ПОДРАСТВАЩИТЕ.  ЗАВИШАВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО

НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ВЪВЕЖДАНЕ ИЗУЧАВАНЕТО ПО ЖЕЛАНИЕ НА МАТЕРНИТЕ

ЕЗИЦИ НА ЕТНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАЛЦИНСТВА В СТРАНАТА НИ.

12. ВНАСЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В ЗДРАВНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА НИ СИСТЕМА, КАТО ЗА ЦЕЛТА

СЕ ДАДЕ ПЪТ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНО И НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТИ НАШИ СПЕЦИАЛИСТИ В

СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ.

13. ДА СЕ ВЪВЕДЕ РЕД В ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КАТО СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИВНО И

БЕЗПРЕКОСЛОВНО СПАЗВАНЕ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА. ДА СЕ СЪЗДАДЕ

ЗАКОНОВА БАЗА ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОТАКАНЕ НА ДЕЛА ПРИ СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО.

14. УСПОРЕДНО СЪС  ЗАСИЛЕНАТА ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ВИСОКО СПОРТНО

МАЙСТОРСТВО В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СПОРТ, ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО

И НА МАСОВИЯ СПОРТ.

15. ДА СЕ СПРЕ С НЕПРЕМЕННАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КАТО ВНИМАТЕЛНО СЕ ПРЕЦЕНИ КОИ

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ ОСТАНАТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

16. НЕЗАБАВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪБОРЕНИТЕ ВОЙНИШКИ МОНУМЕНТИ, КАКТО И

ПРЕМЕСТВАНЕТО ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ГРАДОВЕТЕ НА ПАМЕТНИЦИ НЕ ПРЯКО

СВЪРЗАНИ С НАШАТА ИСТОРИЯ, ВЪЗХВАЛЯВАЩИ СПОРНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ.

17. ДА СЕ ВЪРНЕ ДАНС В ПРЕДИШНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ И СЕ СЕ ИЗЧИСТИ МВР ОТ ВСИЧКИ КАДРИ,

БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.

18. ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЛИЦА С АГЕНТУРНО МИНАЛО В СИСТЕМАТА НА ВЪНШНО

МИНИСТЕРСТВО И ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ В ЧУЖБИНА.

 

ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ, КОИТО НИЕ, ИНТЕРНЕТ ЛУМПЕНИТЕ ПРЕДЛАГАМЕ, ВСИЧКИ ВИЕ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЯТА ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДОБАВЯТЕ ОЩЕ. АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ НЕЩО Е НЕТОЧНО ИЛИ НЕПЪЛНО, СТИГА ДА Е КОМПЕТЕНТНО И ДОБРОНАМЕРЕНО, НИЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗИМ С НЕГО И ЩЕ ГО ВКЛЮЧИМ.