Българска Православна Църква в Израел


България е една от малкото православни страни, които нямат свое богослужение в Светите Земи! Според исторически източници някога сме имали параклис с 15 златни светилника на Божи Гроб, съвсем близо до мястото където е лежала главата на нашия Господ Иисус Христос. Известно е, че сме имали църква и манастир в Светите земи, обслужвани и обитавани от български монаси. В началото на миналия век в далечната 1910 г. е сформирано Благотворително дружество за подпомагане българи поклонници в Йерусалим и започнало събирането на средства за построяването на български параклис. През следващите години идеята обединява около себе си много хора, но поради исторически процеси и непредвидени обстоятелства както в миналото, така и в по-ново време, събраните във фонда средства са обезценени и България загубва правото си да има храм в Светите земи. В по-нови времена, след 2007г. са правени постъпки за закупуване на имот в свещения град Йерусалим и възстановяване на българското богослужение там, което не е доведено до край от БПЦ и държавата. Тази година честваме 70 години от спасяването на българските евреи, в което БПЦ е играла една от главните роли и по този повод е предложена за Нобелова награда за мир. Ние считаме, че ѝ се полага храмово пространство и служение в Израел! Параклиса, който някога е бил български е мрачен и изоставен. Нека с общи усилия възстановим присъствието ни в Светите земи, посредством изграждането на български храм или възстановяването на божигробския параклис, като с нашето молитвено участие заедно работим за просперитета на България! Молим за вашето участие като подпишете петицията! Публикуваме отвореното писмо до Светейшия патриарх Неофит и Св. Синод.

 

 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1899024

 

 

 


Отворено писмо
до Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит,
Светият Синод на БПЦ.


Ваше Светейшество,
Ваши високопреосвещенства,

 


Ние, българите, пребиваващи в Израел, сърдечно поздравяваме новоизбраният патриарх Неофит и му желаем крепко здраве и духовни сили за служение на Божията нива! 
Като изповядващи Православната вяра български християни, се обръщаме към вас, с молба за благословение и разрешение за установяване на свето служение на родната ни Българска Православна Църква тук в Израел, мястото, където нашия Господ и Спасител, Иисус Христос се е родил, живял и творил Божиите чудеса, където е проповядвал Словото и където е страдал, умрял и възкръснал, за да имаме ние Живот Вечен! Чувстваме се осиротели и духовно гладни, българите в Израел, защото нямаме наш молитвен дом и не участваме редовно в Светите Тайнства, установени от Светата Православна Църква. Тук съществуват множество християнски църкви и деноминации, както и православни. Ние посещаваме техните служби и храмове поради липса на наши, но заради различието на всяка нация в мирогледа, темперамента, нравите, обичаите, традициите и език не успяваме да се впишем и установим трайно в тези общности и да водим богуугоден и спасителен живот. Днес българите са единственият православен народ без свое духовно присъствие по Светите Земи. В тези времена на изпитание за целият ни народ, считаме, че е въпрос от изключителна важност установяването на Българско духовно присъствие в Израел. Време е Българската Православна Църква да поведе народа към духовно възраждане и съвместно с държавата да направи постъпки за изграждане на българско подворие в Йерусалим. Вярваме, че молитвено служение на БПЦ тук-в Израел,би имало силата да обедини и възроди народния ни дух.
Известно е, че някога зад Гроба Господен в Йерусалим е имало голяма българска черква, която вече не ни принадлежи. Понастоящем тази църква в Йерусалим принадлежи на Якобитската монофизитска униатска църква. Мястото е мрачно, неугледно и изоставено, както се чувстваме и ние, българите християни, живеещи в Израел. Осъзнаваме, че да си върнем загубеното днес е много трудно, за това молим Светейшия Патриарх и Светият Синод за съдействие и провеждане разговори с Йерусалимска патриаршия за построяване на български храм и установяване на служение в него по правилата и каноните на БПЦ, независимо дали ще бъде на Гроба Господен или на което и да е друго място на Обетованата Земя. Така, както някога светейшият патриарх Кирил помогна за спасяването на българските евреи се надяваме светейшият патриарх Теофил да прояви разбиране към духовните нужди на българските християни в Израел. Разбираме, че е трудно изграждането на такъв храм под юрисдикцията на Българската патриаршия и Йерусалимската патриаршия вероятно ще се възпротиви. Въпреки всичко считаме, че възстановяването на българското служение тук в Израел е от изключителна важност, както за нас, българските християни в Израел, така и за целия български народ! Вярваме, че въпреки трудностите, няма невъзможни неща за нашият Господ Иисус Христос и уповавайки на Него и на Неговата Света Православна Църква, ви молим смирено и от сърце за благословение на това светло дело! 
Целуваме смирено архипастирската Ви десница и оставаме Ваши в Христа
Инициативен комитет за изграждане на българско подворие в Йерусалим