Петиция за възобновяване на строителните работи, свързани с рехабилитацията и ремонта на републикански пътища III-8112 и III-813 гр. Сливница - с. Габер - гр. Драгоман

ДО 

СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”  

 

КОПИЕ ДО 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

КМЕТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН 

КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА  

 

П Е Т И Ц И Я 

   С настоящата петиция подписаните жители и собственици на недвижими имоти в община Драгоман и община Сливница отправяме искане за предприемане от страна на компетентните органи на всички необходими мерки за незабавно възобновяване на строителните работи, свързани с рехабилитацията и ремонта на републикански път III-8112 гр. Сливница - с. Алдомировци - с. Бърложница - с. Драготинци - с. Цацаровци - с. Габер и републикански път III-813 гр. Драгоман - с. Габер, включително мерки за  приключване на строителните работи, свързани с реконструкцията и обезопасяването на мостовете по посочените третокласни пътища, както и спешното възстановяване на участъка от републикански път III-8112 между с. Драготинци и с. Цацаровци, засегнат от свлачище през януари 2021 г. Споменатите републикански пътица и по-специално участъкът от с. Цацаровци - с. Габер - гр. Драгоман се използва ежедневно от множество тежкотоварни превозни средства за превозване на въглища от мина "Бели брег", пътнически автобуси и леки автомобили. Пътищата се използват през учебните дни и от училищни автобуси, превозващи голям брой ученици и деца в предучилищна възраст от селата до училищата и детските градини в гр. Драгоман, респективно гр. Сливница. Безопасността на всички участници в движението и най-вече на пътуващите деца и ученици е сериозно компрометирана в резултат на лошото, а в някои участъци очевидно опасното състояние на пътната настилка, и липсата на предпазни мантинели и подходящи пътни знаци в района на мостовете, които се реконструират и укрепват.

   Предприемането на спешни мерки за обезопазяване на опасните участъци от споменатите републикански пътища е не само задължение, което законът вменява на компетентните органи, но и обществен и морален императив, който следва да изпълните своевременно и добросъвестно с оглед гарантирането на живота и здравето на жителите, гостите и най-вече на децата в община Драгоман и община Сливница. Всяко по-нататъшно бездействие от страна на компетентните институции е достатъчно основание за предприемане на допълнителни мерки за защита на правата и законните интереси на заинтересованите лица в засегнатите общини, в т.ч.  сезиране на органите, които контролират или следят за спазването на законността от страна на държавната администрация, за предприемане на действия по компетентност.  

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Асен Карагьозов ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...