Петиция за възобновяване на строителните работи, свързани с рехабилитацията и ремонта на републикански пътища III-8112 и III-813 гр. Сливница - с. Габер - гр. Драгоман

ДО 

СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”  

 

КОПИЕ ДО 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

КМЕТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН 

КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА  

 

П Е Т И Ц И Я 

   С настоящата петиция подписаните жители и собственици на недвижими имоти в община Драгоман и община Сливница отправяме искане за предприемане от страна на компетентните органи на всички необходими мерки за незабавно възобновяване на строителните работи, свързани с рехабилитацията и ремонта на републикански път III-8112 гр. Сливница - с. Алдомировци - с. Бърложница - с. Драготинци - с. Цацаровци - с. Габер и републикански път III-813 гр. Драгоман - с. Габер, включително мерки за  приключване на строителните работи, свързани с реконструкцията и обезопасяването на мостовете по посочените третокласни пътища, както и спешното възстановяване на участъка от републикански път III-8112 между с. Драготинци и с. Цацаровци, засегнат от свлачище през януари 2021 г. Споменатите републикански пътица и по-специално участъкът от с. Цацаровци - с. Габер - гр. Драгоман се използва ежедневно от множество тежкотоварни превозни средства за превозване на въглища от мина "Бели брег", пътнически автобуси и леки автомобили. Пътищата се използват през учебните дни и от училищни автобуси, превозващи голям брой ученици и деца в предучилищна възраст от селата до училищата и детските градини в гр. Драгоман, респективно гр. Сливница. Безопасността на всички участници в движението и най-вече на пътуващите деца и ученици е сериозно компрометирана в резултат на лошото, а в някои участъци очевидно опасното състояние на пътната настилка, и липсата на предпазни мантинели и подходящи пътни знаци в района на мостовете, които се реконструират и укрепват.

   Предприемането на спешни мерки за обезопазяване на опасните участъци от споменатите републикански пътища е не само задължение, което законът вменява на компетентните органи, но и обществен и морален императив, който следва да изпълните своевременно и добросъвестно с оглед гарантирането на живота и здравето на жителите, гостите и най-вече на децата в община Драгоман и община Сливница. Всяко по-нататъшно бездействие от страна на компетентните институции е достатъчно основание за предприемане на допълнителни мерки за защита на правата и законните интереси на заинтересованите лица в засегнатите общини, в т.ч.  сезиране на органите, които контролират или следят за спазването на законността от страна на държавната администрация, за предприемане на действия по компетентност.  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Асен Карагьозов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...