ЗА Декриминализация на марихуаната

Наблюдавайки тенденциите в развитието на европейската наркополитика през последните 10 години и настъпилите либерални промени в редица страни през последните години, ние стигнахме до извода, че декриминализацията на притежанието на психоактивни в-ва за лична употреба е неотменна необходимост, нетърпяща отлагане.

Ние предлагаме премахване на забраната за притежание на марихуана от пълнолетни потребители за медицински цели и собствена употреба, като се въведат ограничения за притежаваните количества, съобразени с европейската практика и моделите на употреба.

Предлагаме да отпадне и забраната за отглеждане на канабис за медицински нужди, както и за количества за лична употреба.

Тази петиция е израз на вашата демократичност и толерантност към правото на свободен избор.


 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Joro Vasilev да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...