За приемането на Закон за психотерапията в България.

Страсбурската декларация от 1990 гласи:

Психотерапията е самостоятелна научна дисциплина. Нейното практикуване представлява независима и свободна професия.

У нас все още няма приет Закон за психотерапията, който да я регламентира като отделна професия.

Професията „психотерапевт“ не е вписана в Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.

Специален Закон за психотерпията в България е категорично необходим!


Психология https://www.facebook.com/psyfb    Свържете се с автора на петицията