ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА за запазване на игрището в кв. Хиподрума

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

срещу визата за проектиране на открити спортни обекти – тенис кортове и детска площадка, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна в УПИ I – кв.35, местност  „Хиподрума”

 

Ние, долуподписаните граждани, възразяваме срещу визата за проектиране на открити спортни обекти – тенис кортове и детска площадка, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна в УПИ I – кв.35, местност  „Хиподрума” и настояваме игрището и прилежащия парк да останат  за свободно, безплатно обществено ползване, като се запазят предназначенията им за футболно игрище и място за общодостъпен спорт и игра.

Повече информация за плановете на Столична община можете да намерите тук: http://www.krasnoselo.net/userfiles/Hipo-35_viza.pdf