Изразяваме несъгласие и дълбоко възмущение от системното нарушаване на правата ни на собственици!

ПЕТИЦИЯ

от собствениците на апартаменти в Грийн Лайф Бийч Ризорт Созопол

Изразяваме несъгласие и дълбоко възмущение от системното нарушаванена правата ни на собственици! Въпреки, че сме закупили и платили скъпо и прескъпо апартаментите си в комплекса, дружеството - Продавач и обслужващата му фирма „Орко“ ЕООД /ОРКО/ третират имотите ни като своя собственост, като ТЕ преценяват кой и как да стигне до имота си и СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА АПАРАТАМЕНТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМИ/ИЛИ ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ ИМ!

Ясно е, че това се прави с цел „Орко“ ЕООД или сателитните фирми на строителя на комплекса да контролират достъпа до продадените имоти и да пречат на отдаването им под наем, за да може необезпокоявано да отдават САМО техните имоти. Поредният хит от вчера са т.нар. Общи условия за пешеходен достъп до територията на Грийн Лайф Бийч Ризорт Созопол, съгласно, които всъщност сесъздава невъзможност собствениците да си влезнат в имотите БЕЗ ДА ПЛАТЯТ на фирмата ОРКО. Тази фирма уж поддържа общите части, басейните и зеленината в комплекса, за което собствениците си плащат ежегодна такса от1400 лв.! Но, на практика тази фирма всячески ПРЕЧИ на собствениците да си ползват имотите. Години наред сме длъжни да изпълняваме нелогични и незаконосъобразни решения на фирмата по поддръжка ОРКО:

- Ограничен е достъпът на лични автомобили до комплекса, като се събират пари за преминаване по път, който е общинска собственост.

- Заплащаме ел. енергия на промишлени цени при положение че от повече от 5 години имаме Акт 16.

- Част от собствениците по благоволение на същата фирма са абонати на ЕVN, а други – на друг доставчик. Защо е този абсурд, един и същ собственик на два апартамента да заплаща по различни цени!!!

- Хигиената в общите части е под всякаква критика, заради недостатъчен персонал с основната задача да обслужва туристите на фирмата, при факта че,ние плащаме заплатите на персонала!

- Липса на отчет за приходите и структурата на разходите.

Последното, което вече е законово нарушение е да са въвеждаограничение на достъпа до личната ни собственост и да се изискваза плащане на ОРКО на сума от 4 лв. на ден за всеки посетител и то с предварителна заявка до тях!!! Възмутително!!!

Всеки наш ПРИЯТЕЛ или роднина ще плаща за да бъде на гости в личната ни собственост!!!! Затворниците дори получават свиждане безплатно! Изразяваме, своето възмущение и решително несъгласие с манталитета на управление на фирма ОРКО. Искрено вярваме че, с тази петиция ще дадем повод за преразглеждане на дълбоко неправилния подход в управлението на комплекса, а ако това не стане- ще потърсим правата си в съда! Да не забравяме, че съгласно Конституцията и законите на страната, правото на собственост с всички произтичащи от това права /вкл. правото да ползваш и да отдаваш ползванетона собствеността си на трети лица/ е НЕПРИКОСНОВЕНО и няма да позволимна фирмата по поддръжка да нарушава правата ни на собственици!

 

ПЕТИЦИЯ

от собственников апартаментов комплекса Green Life Beach Resort (Созополь) 

Мы выражаем несогласие и глубокое возмущение в связи с систематическим нарушением прав, принадлежащих собственникам имущества. Несмотря на то, что апартаменты были приобретены нами в собственность (по достаточно высокой цене) компания-продавец и управляющая компания “Орко” ЕООД /OPKO рассматривают недвижимость как свою собственность и создают препятствия для использования имущества собственниками и/или их арендаторами.  Совершенно очевидно, что целью подобных действий ОРКО ЕООД или ее дочерних фирм является осуществление контроля над проданной недвижимостью и создание всевозможных препятствий для самостоятельной сдачи собственниками недвижимости в аренду. 7 июля 2022 года ОРКО оповестила собственников о новых правилах доступа в комплекс, согласно которым, собственники не смогут попасть на территорию комплекса, без уплаты определенной суммы управляющей компании ОРКО. Обязанностью управляющей компании является поддержание общих частей комплекса (за что собственники ежегодно оплачивают таксу в размере минимум 1400 лева), но на практике управляющая компания всячески мешает владельцам пользоваться имуществом. На протяжении многих лет мы должны выполнять нелогичные и незаконные решения управляющей компании ОРКО:

1.    Ограничение доступа для личных автомобилей (сбор денег за проезд по дороге, которая является собственностью общины Созополь)

2.    Стоимость электроэнергии рассчитывается по промышленному тарифу несмотря на то, что уже больше 10 лет у нас есть Акт 16.  При этом, часть собственников является абонентами EVN. В связи с этим создается абсурдная ситуация, в рамках которой собственник двух апартаментов платит за электричество по разным тарифам.

3.    Отсутствие надлежащего качества поддержания чистоты в комплексе. Обслуживающий персонал не справляется со своими обязанностями, так как основные силы направлены на туристов, которые приезжают арендовать имущество у ОРКО, при том, что оплата работы персонала ложится на плечи собственников.

4.    Собственники не имеют возможность ознакомиться с отчетностью, структурой расходов и доходов.

Указанное выше решение ОРКО (от 7 июля 2022 года) об ограничении доступа собственников к личному имуществу и необходимости предварительно уведомлять управляющую компанию ОРКО о любом посетителе и платить 4 лева в день управляющей компании за каждого посетителя является возмутительным нарушением прав владельцев имущества, так как мы имеем право приглашать к себе домой любых лиц, не платя за это управляющей компании и не уведомляя ее! Выражаем свое возмущение и решительное несогласие с управляющей компанией ОРКО. К настоящему моменту не было проведено ни одного общего собрания собственников комплекса, на котором были бы предложены те или иные нововведения. Выражаем надежду, что данная петиция послужит основанием для пересмотра ненадлежащей деятельности управляющей компании ОРКО. 


Собствениците на апартаменти в Грийн Лайф Бийч Ризорт Созопол    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Собствениците на апартаменти в Грийн Лайф Бийч Ризорт Созопол да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...