Да защитим Гребната база в гр. Пловдив, от презастрояване!

   

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

 

от гражданите на гр. Пловдив, представени от Атанас Владимиров Бояджиев,

тел. 0888754545, мейл: corruption.bg@abv.bg  

 

Скъпи пловдивчани,

Благодарение на Вашите подписи, с които се противопоставихме на плана на Община Пловдив да отдаде на концесия Гребната база и широкото гражданско недоволство – протеста от 29 януари 2022г., успяхме да "убедим" кмета Здравко Димитров да оттегли предложението за концесия на Гребната база.

С това смятах, че окончателно сме спасили Гребната база от застрояване и разграбване. Оказа се, че греша! Община Пловдив не се е отказала от своите престъпни намерения – застрояване на основната част от зелената система на град Пловдив – Гребната база.

гребна_база_снимка.jpg

 

В „Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027г. (ПИРО), който е основен стратегически документ за управление на общината през следващите пет години в приложение №V.4. към Програма за реализация на ПИРО на Община Пловдив за периода 2021-2027 г. е записано:

  В „Точка 2. Еко-парк „Марица“ – 656 дка залесяване, 105 дка водно огледало (дублиращ гребен канал), 37 дка езеро с 16 островчета за гнездене на птици и други атракции - 17 млн. лв., включващ и интервенции съгласно предвиденото в проект: "Световен гребен спортен център с парк за водни атракции, отдих и риболов на територията на Парк „Отдих и култура“, район „Западен“, град Пловдив" съгласно получен фиш за проектна идея от Инициативен комитет за иницииране на процедура за предоставяне на концесия за строителство и управление - предвиден като ПЧП с Община Пловдив;” пиро_снимка.jpg      
община-пловдив-2-лв3.jpg
И докато в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.”, кмета Здравко Димитров смяташе да отдаде на концесия Гребната база, то в плана ПИРО Общината смята да застрои и унищожи зелената система с бюджетни средства в размер на 17млн. лева!!!

Ето защо, за пореден път,

ние, долуподписаните жители и гости на гр. Пловдив сме против унищожаването и презастрояването на Гребната база.

  С подписа си, в настоящата Гражданска подписка,  декларирам несъгласието си Гребната база да бъде застроявана, отдавана на концесия, и се обявявам срещу всякакви публично-частни партньорства между Община Пловдив и „заинтересовани лица”, имащи за цел унищожаване на зелената система на Гребната база, застрояване, концесии и др.

Чрез гражданската подписка, всички ние изразяваме желанието си да поставим зелената екосистема на Пловдив над партийните интереси и дадем възможност града ни да запази свободния достъп до зелени площи и въздух.

Нека, заедно, да  запазим за нас и децата ни малкото останала зелена площ в нашия град Пловдив.   

Ние ИЗИСКВАМЕ имот „Световен гребен спортен център с парк за водни атракции, отдих и риболов“  - Съществуващ олимпийски канал и Гребна база в ПИ 56784.510.295, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, "Парк отдих и култура" да бъде НЕЗАБАВНО изтеглен от  „Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027г. (ПИРО)!

И след като спасихме през януари Гребната база с протести, подписки и НЕВЕРОЯТЕН граждански натиск, в четвъртък беше гласувано от Общинския съвет Пловдив предложението на кмета Димитров, 81 дка на Гребната база да бъдат отредени за застрояване от дружеството "Тея инвест" АД. Предложение, което се появи в ИОУП.

В резултат на това предателство към пловдивчани и природата ние ще получим  на терен от 81263 кв. м. поредния мегакомплекс с над 64 000 кв.м. застроена площ. 

ЗА застрояването гласуваха  39 съветника.

Това са общинските съветници на ГЕРБ, „Автентична лява БСП”, Съюз за Пловдив, Кауза България, земеделците от „Александър Стамболийски” и независим.

Въздържаха се шестима души- нечленуващите в групи Стефан Аксиев и Костадин Гаров, Кирил Търев от ЗС „Александър Стамболийски” и почти цялата група на ВМРО- Стефан Послийски, Димчо Петров и Иван Црънчев, тъй като Владимир Кисьов единствен от ВМРО гласува „За”.

На тях - честито, за нас остава горчивината от стореното зло за града ни.

С подписа си Вие се противопоставяте на застрояването и заставате срещу строителната мафия в Пловдив.

received_490035702557348.jpeg

 

 

  

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам АТАНАС БОЯДЖИЕВ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...