За намаляване броя на депутатите

Quoted post


Гост

#135 Re: Re:

2013-02-17 21:22

#132: - Re:

Не знаех, че с референдум може да се променя Конституцията. Чета Глава девета от Конституцията, четох и закона за референдумите и не намирам такава информация. Доколкото разбирам, може да се предлагат промени, но промени може да прави ВНС или Обикновено НС. Сигурно съм в грешка, моля пуснете линк към закон или някакъв официален държавен документ, който да потвърди казаното от Вас. Благодаря

Отговори


Гост

#136 Re: Re: Re:

2013-02-17 22:29:28

#135: - Re: Re:

ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.

......................................................................................

Чл. 9. (1) Национален референдум се произвежда на територията на Република България за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание.

(2) Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси:

1. от компетентността на Великото Народно събрание;

2. по чл. 84, т. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16 и 17, чл. 91, 91а, чл. 103, ал. 2, чл. 130, ал. 3, чл. 132а и чл. 147, ал. 1 от Конституцията;

3. за размера на данъците, таксите и трудовите и осигурителните плащания и вноски;

4. на държавния бюджет;

5. на правилата на вътрешната организация и дейност на Народното събрание.

(3) Не могат да се подлагат на референдум в тяхната цялост кодекси и закони, които уреждат изцяло материята в дадена област.

(4) Референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация.

(5) При произвеждането на национален референдум може да се гласува по един или по няколко въпроса.

(6) Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение от Народното събрание. Народното събрание приема акт, когато това е необходимо за изпълнение на решението.

(7) Ако в срок до три месеца след обявяване на резултата от референдума Народното събрание не приведе свой акт в съответствие с изразената от гласоподавателите воля, този акт не се прилага в частта, която противоречи на решението на референдума.

.................................................................................

Обърнете внимание на алинеи 6 и 7. Също така и основанието, противно на ал.(2)т.2.

Самият закон за референдумите има доста противоречия, както с Конституцията, така и със самия себе си, но това поне е в ред.

Не че всичко ще се оправи отведнъж. Но организация на промяна, за каквато става дума в тази петиция, е относително лесна. Позволява да се разкара постоянния актьорски състав, да се появят нови, които хората познават.

Да, ще е необходимо да се излъчват кандидатури по региони. При активно медийно противодействие, при активни мероприятия на милиционерите.

Но защо пък да не стане. Давайте идеи ;)
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...