4-годишните на детска градина

Quoted post

гост4

#25 Re:

2012-12-20 10:33

#4: Иванова -

Ами това със спазването на условия и стандарти е само на хартия. 
Никой не е против да има детски градини. Моля запознайте се с мнението на хората преди да да го оспорвате. Оценили сме много точно какви са условията и образованието в детските градини и сме избрали ДРУГА ФОРМА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, а не липса на такова. 

А дебата, който протестите предизвикват и въпросите, които поставят пред предучилищното образование могат само да помогнат за подобряването му.

Ако някой от вас подписали се под тази петиция може с чиста съвест да ми каже, че детските градини са съвремени, с отговарящи на европейски страндарти програми и отношение към децата, то или е много заблуден или недоинформиран.

Отговори

УЧИТЕЛ

#29 ОТНОСОН ГОСТ 4

2012-12-20 13:41:55

#25: гост4 - Re:  

 ПРОГРАИМТЕ ПОСТОЯННО СЕ ОСЪВРЕМЕНЯВАТ, А ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДЕЦАТА Е ХУМАННО. ВИЕ ЗАЩО СЧИТАТЕ, ЧЕ ПРОГРАМИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА? ИМАТЕ ЛИ КОМПЕТЕНТНОСТ ДА ПРЕЦЕНИТЕ?
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook