СПРАВЕДЛИВИ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙЦИТЕ НА ПЪТЯ

Quoted post


Гост

#25

2015-08-13 11:54

Цялото ни общество тряба да окаже натиск върху властта, за да спрат безнаказаността и диващината

Отговори


Гост

#87 Re:

2015-08-13 18:06:27

#25: -  

 

Alcatraz

#335 Re: 25

2015-08-20 08:50:11

#25: -  

 "Когато правителството ти показва кой е врагът, това е война. Когато обществото се събереи само определи врага си, това е революция." Всички знаят кой е нашият враг, но всички ни е страх от последиците, защото държавата ни е полицейска.