ЙОГА ПРОПАГАНДАТА НЯМА МЯСТО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Quoted post


Гост

#7

2015-05-27 15:19

Чудя се: някой в просветното министерство чете ли конституцията?
 
Конституция на Република България
(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г.
изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.)Глава първа
ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 13.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.

Глава втора
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 37.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Отговори

обикновен българин

#150 Re:

2015-07-20 18:38:52

#7: -  

 "ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 37.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани."

Мигар липсата на съвест и безбожието ще издигнат националната сигурност на невиждано ниво !?!?!

Ще затрият държавата и рода български!!!!!!!!!!

За съжаление в България все още се дава свобода на убийствени религии, посягащи не само на свободата, но и на живота на българите!

За съжаление с безбожието си българският народ си спечели времена на разврат и беззакония и безмилостна Съдба за себе си!

Велика е Божията милост, че и до ден днешен ни търпи Живият Бог, първосъздателят и вседържателят на всичко и всички!

Мили българи, това няма да продължи още дълго!

Дано се напълнят скоро църквите и страхът от Живият Бог тури началото на мъдростта у българина!