ЙОГА ПРОПАГАНДАТА НЯМА МЯСТО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ДО ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
С О Ф И Я

   Уважаеми господин Министър,

   Обръщаме се към Вас във връзка с матурата по български език и литература за 12 клас (2014-2015 уч. г.), в която бяха включени като изпитен материал текстове, представляващи прецедент за нашето образование. Прецедент, който ние, родителите, смятаме за недопустим и не можем да отминем с безразличие и мълчание.
   Един зрелостен изпит бележи учениците за цял живот – той остава в тяхната памет като изява на зрелостта им, оценява постигнатото от тях до този момент и в много голяма степен определя бъдещето им. Затова зрелостният изпит сам по себе си е значимо изпитание за всеки млад човек. А Вашето ведомство натовари още повече учениците и постави множество деца в конфликт със собствената им съвест - на изпита по БЕЛ да не желаят да пишат и отговарят на въпросите от теста върху учението за йога, но да са принудени да го направят. Дали при тези обстоятелства са успели да дадат резултатите, на които са способни? И как ще им се отрази това в психически и морален план – неща, които трябва да интересуват не само нас като родители?
    Питаме Ви още: как ще бъдат оценени онези, които по вътрешни подбуди и убеждения, а не от незнание, не са отговорили на тенденциозно и пристрастно формулираните въпроси за йога учението? Не само формулировката на тезата в нейните два варианта, но още повече заложените в теста отговори са представени във вид, който не позволява на детето да изрази собствено становище, различно от еднозначното бодро утвърждаване на „предимствата” на йога. С какви мисли и чувства са писали децата, които трябваше да покажат езикови знания, но са били смутени от съдържанието на предложените им текстове? Освен с всички тези деца, ръководените от Вас служители, натоварени със задачата да подберат текстовете за матурата по БЕЛ, трябваше да предвидят, че има и зрелостници от средни богословски училища, които с отговорите на теста за йога влизат в конфликт със собствената си вяра и изповедание.
    Включването на въпросните текстове в изпита по БЕЛ на практика е индиректна пропаганда на чуждо окултно учение пред десетки хиляди зрелостници. Не вярваме, че те са попаднали случайно пред очите на учениците. С действията си, при това в навечерието на 24 май, Вие показахте, че нямате нищо против да занимаете децата с йога учението, което е не само духовно вредно, но и чуждо на българската образователна традиция и култура. Пред нас се изпълват думите на св. ап. Павел: „ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.”
    Възразяваме, господин министър, срещу тази йога пропаганда в българското училище! Защото рекламирането на окултни учения и практики е в ущърб на нашите деца и очевидно обслужва не наши български интереси. Не така са постъпвали просветителите и будителите на нашия народ. Нито те са желаели, нито ние днес желаем натрапването на „басните”, а настояваме за образование и възпитание на бъдещите поколения на България в здравия дух, изпитан и утвърден през вековете.
   Как да бъдат успокоени и подкрепени унизените вече ученици, как да се поправи допуснатата грешка и тя да не се повтаря отново - оставяме на Вашата съвест и отговорност.

РОДИТЕЛИ: