Срещу незаконното отглеждане на русенските мечки

Quoted post


Гост

#7

2015-02-03 18:58

Многонми е интетесно РИОСВ Русе защо не изпълняват задълженията си по закон? Или закона е само за определени лица

Отговори


Гост

#23 Re:

2015-02-03 20:34:12

#7: -  

 Многонми еинте мтесно РИОСВ Русе защо че изпилняват задълшенията си по закун? Или закуня е сало за опрдилини лица и газове


Гост

#24 Re:

2015-02-03 20:36:09

#7: -  

 спинди аре ю хере
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook