Да се инкриминират трудово-правните нарушения на работодателя!

Quoted post


Гост

#15

2011-09-08 16:56

ДА СЕ ИНКРИМИНИРА ПРАКТИКАТА ЗА ШЕСТМЕСЕЧЕН "ПРОБЕН" ДОГОВОР - ПОДИР КОЕТО - ДОКАЗАЛИ СЕ СПЕЦИАЛИСТИ БИВАТ ПРОГОНВАНИ - ЗА ДА БЪДЕ ФАЛШИФИЦИРАНА И ПРЕАВТОРИЗИРАНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ШИРОКА ПРАКТИКА - ЛЕСНО ДОКАЗУЕМА!

Отговори


Гост

#16 Re:

2011-09-18 09:38:05

#15: -

Тази практика е залегнала в Кодекса на труда. Според който ако в договора не е предвидено друго, тече шест месечен изпитателен срок в полза и на двете страни.

Държавата активно съдейства на бизнеса във вреда на работниците.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook