Да се инкриминират трудово-правните нарушения на работодателя!


Гост

/ #16 Re:

2011-09-18 09:38

#15: -

Тази практика е залегнала в Кодекса на труда. Според който ако в договора не е предвидено друго, тече шест месечен изпитателен срок в полза и на двете страни.

Държавата активно съдейства на бизнеса във вреда на работниците.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook