Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!

Quoted post


Гост

#28

2014-07-09 05:51

Аз тепърва на 15 септември започвам с 1 клас. Искам да им дам толкова много, разнообразни и практични знания, но.... дано да имам добра среда и колектив тези мои желания към децата да се осъществят!

Отговори

Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#32

2014-07-09 08:43:07

#28: -

Искрено ви го пожелавам.

Това е културна война на Творчеството и Свободата срещу догмите и пошлостта.

Има учители, които първо са били сами, но после се присъединяват и други колеги.

Има и много прекрасни директори, които са готови да подкрепят, ако успеете да ги убедите и видят, че искате да работите в тази насока.

Вече има програми и проекти, които са изключителен шанс за всички нас да се възползваме.

Иска се повече работа и всеотдайност, но нашата професия никога не може да бъде заплатена с пари. Професията Учител е само за тези, които се жертват за децата и работят повече от колкото им се плаща.

Това е най- благородната професия и ние сме длъжни да изискваме от цялото общество ПОДКРЕПА. Първо ние да ценим новаторите колеги, да се учим от тях и да ставаме все повече.

Отношението Към учителите ще се промени, ако извоюваме за децата правилните методики и среда на обучение.

Трябва да воюваме. не спирайте да се борите за свободата си и за тази на децата.

Успех