Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!

Quoted post


Гост

#20

2014-07-08 10:21

Формулираното е точно и ясно.

Отговори


Гост

#189 Re:

2014-08-17 16:12:13

#20: -  

 Малко цитати:
1. "Критерият, по който едно дете да бъде слагано в един или в друг клас трябва да бъде датата му на раждане (т.е. – възрастта му), а не бележки,

изпити, дипломи и т.н."
2. "Вместо читанки,  учебници и христоматии,  децата да  четат книгите  в оригинал. Ако не могат да ги разберат следва, че не са за този клас."
и още:
3. "Учебното съдържание да се разпредели в класовете, според възможностите на децата да го усвояват"
4. "Няма два еднакви класа, както и две еднакви деца!"