Не на връщането на цигарения дим в заведенията

Quoted post

Александър

#4690 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2014-04-05 21:06

#4683: Сдружение на заведенията в България - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Решение на Върховния административен съд гласи:

Ето защо ограничаването в каквато и да било степен на тютюнопушенето не може да се приеме като мярка накърняваща права или засягаща правна или лична сфера на гражданите. Напротив - възможността да се пуши на обществени места, дори при ограничени условия, поставя под заплаха здравето както пушещия, така и на околните /пребиваващи или работещи в тях/ и нарушава основното и неотменимо конституционно право на гражданите на здравословна и безопасна среда на живот. В този контекст именно предоставянето на възможност за упражняване на тази вредоносна практика на обществени места може да се разглежда като нарушаване на субективни права, гарантирани от Основния закон и като дискриминационна практика по отношение желаещите да живеят , работят и ползват обществени места без тютюнев дим, както и може да бъда основание за търсене отговорност за вреди.

**

Въпрос на време е заведение, което нарушава забраната да бъде осъдено. Или от клиент, или от някой от персонала. Нормалните хора/заведения нямам проблем да спазват елементарни закони. За някои обаче, за съжаление, простотията и бай ганьовският манталитет са над всичко. Жалко е, че трябва да се стига до съд, но явно заведенията, които умишлено нарушават забраната, от друго не разбират. Предполагам обаче, че след няколко съдебни дела (и съответните финансови санкции) заради нарушаване на забраната, заведенията нарушители ще влязат в час...

Отговори


Гост

#4691 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2014-04-06 07:23:46

#4690: Александър - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

хайде стига много добре се знае как работят съдилищата в България и на кой Бог служат съдиите.всеки платежноспособен гражданин може да си купи каквото си пожелае съдебно решение.публична тайна е че съдът се е пртевърнал в обслужващо звено на мутри, олигарси , разни НПО организации и секти.

anjela

#4695 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2014-04-16 12:42:47

#4690: Александър - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Сдружение на заведенията в България (СЗБ) е неформално обединение, зародило се във Фейсбук по повод приемането на промените в Закона за здравето, въвеждащи тотална забрана на тютюнопушенето на обществени места, вкл. в заведенията за обществено хранене и местата за развлечение от 1 юни 2012 г.Членове на СЗБ са над 6000 юридически и физически лица, споделящи целите на сдружението и работещи в подкрепа на отпадането на тоталната забрана за тютюнопушене.СЗБ отстоява свободата и възможността за информиран избор от страна на пълнолетните български граждани по въпросите на тютюнопушенето. Ние се противопоставяме с всички законови средства на всякакви принудителни ограничения на свободата на избор.СЗБ работи за смекчаване на негативните социални и икономически въздействия на забраната за тютюнопушене, вкл. социалното разделение и социалната изолация.Членовете на СЗБ вярват, че при всяко свободно и демократично общество следва да бъдат валидни следните твърдения:- Пълнолетните граждани трябва да бъдат свободни да вземат собствени решения, въз основа на информиран избор, без намеса от страна на правителството върху начина им на живот. Изборът относно качеството на живот трябва да бъде оставен на индивида!- Решението дали да се пуши, или не в частни помещения трябва да е на собствениците на тези помещения, а не на отделни социални групи или на правителствени структури.- Малцинствените групи не трябва да бъдат подлагани на натиск и социален инженеринг. Те трябва да се ползват от същите права, както останалата част от обществото.- Пазарните сили трябва да диктуват избора на всички по отношение на средата, в която те избират да се социализират.СЗБ е отворено за членство на физически и юридически лица – както пушачи, така и непушачи, които са съгласни да подкрепят целите на сдружението.КОЛЕГИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,С доста спорния мотив за защита на общественото здраве – собственици, наематели и работещи в този бранш са лишени от основни конституционни права, сякаш не са част от това общество. С налагане на поправките в Закона за здравето е нарушен балансът между интересите на отделния индивид и общността. Смятаме, че държавата не е изчерпала и приложила всички мерки в полза на обществения интерес, преди да наруши и ограничи нашия.