Не на връщането на цигарения дим в заведенията

Quoted post

anjela

#4695 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2014-04-16 12:42

#4690: Александър - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Сдружение на заведенията в България (СЗБ) е неформално обединение, зародило се във Фейсбук по повод приемането на промените в Закона за здравето, въвеждащи тотална забрана на тютюнопушенето на обществени места, вкл. в заведенията за обществено хранене и местата за развлечение от 1 юни 2012 г.Членове на СЗБ са над 6000 юридически и физически лица, споделящи целите на сдружението и работещи в подкрепа на отпадането на тоталната забрана за тютюнопушене.СЗБ отстоява свободата и възможността за информиран избор от страна на пълнолетните български граждани по въпросите на тютюнопушенето. Ние се противопоставяме с всички законови средства на всякакви принудителни ограничения на свободата на избор.СЗБ работи за смекчаване на негативните социални и икономически въздействия на забраната за тютюнопушене, вкл. социалното разделение и социалната изолация.Членовете на СЗБ вярват, че при всяко свободно и демократично общество следва да бъдат валидни следните твърдения:- Пълнолетните граждани трябва да бъдат свободни да вземат собствени решения, въз основа на информиран избор, без намеса от страна на правителството върху начина им на живот. Изборът относно качеството на живот трябва да бъде оставен на индивида!- Решението дали да се пуши, или не в частни помещения трябва да е на собствениците на тези помещения, а не на отделни социални групи или на правителствени структури.- Малцинствените групи не трябва да бъдат подлагани на натиск и социален инженеринг. Те трябва да се ползват от същите права, както останалата част от обществото.- Пазарните сили трябва да диктуват избора на всички по отношение на средата, в която те избират да се социализират.СЗБ е отворено за членство на физически и юридически лица – както пушачи, така и непушачи, които са съгласни да подкрепят целите на сдружението.КОЛЕГИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,С доста спорния мотив за защита на общественото здраве – собственици, наематели и работещи в този бранш са лишени от основни конституционни права, сякаш не са част от това общество. С налагане на поправките в Закона за здравето е нарушен балансът между интересите на отделния индивид и общността. Смятаме, че държавата не е изчерпала и приложила всички мерки в полза на обществения интерес, преди да наруши и ограничи нашия.

 

Отговори