4-годишните на детска градина

Идиотче

/ #8 Я така и така сте го подкарали

2012-12-19 21:19

вземете съберете подписи и за ПЗД. Че знаете ли колко пък там ще ви улеснят? Те ще ви възпитават децата, ще ви ги вземат, ще ги гледкат, ще ги хранят... Изобщо - ще получават пълни гарантирани най-добри 24 часови грижи, 365 дни в годината. Няма нужда да се съобразявате с тия досадни дребни изчадия. Ама ха! Пък и нали ги обичате и искате най-доброто за тях? По-добро от любящата държавна грижа НЯМА!