4-годишните на детска градина

човек

/ #3 всеки си гледа от собствената камбанария, затова сме на тоя хал

2012-12-19 17:04

Понеже не виждаме по-далеч от собствения си нос, затова сме на тоя хал...Уважаеми родители, дето сте толкова напористи- вие знаете ли колко маргинализирани общности има в нашата държава и колко хора в неравностойно социално положение.....не знаете, защото не се замисляте. Държавата прави това, за да обхване в ранно образование вскички деца, включително и такива, които не могат да говорят български, за да им се даде възможност за равен старт при постъпване в първи клас....ако ги изпуснем сега,ще берем горчивите плодове утре...Утре и вашите деца може да са потърпевши от необразовани и малограмотни, защото неграмотността и незнанието са също толкова опасни за сигурността на индивида и обществото, колкото корупцията....Ясно е, че не виждате по-далеч от носа си - а трябва...А пък на вас никой не ви пречи да си давате детето по 1-2 часа...Знаете ли, това е една от най-прогресивните и далновидни идеи на проекта за новия Закон за образование...