За изграждане на тротоар в началото на ул."Броди", кв''СТРУМСКО''

Златка Райкова

/ #12 Струмско!

2012-03-20 23:45

И тротоар, и МОЛ!!!