За изграждане на тротоар в началото на ул."Броди", кв''СТРУМСКО''


Гост

/ #11

2012-03-20 23:33

Подкрепям инициативата за изграждане на този тротоар.